Status PGS 15 Nieuwe stijl

In september 2020 is door middel van heisessies een herstart gemaakt met het opstellen van de PGS 15 Nieuwe Stijl. Bij de in 2019 gevolgde aanpak, die is uitgesteld i.v.m. de komst van de (inmiddels al weer uitgestelde) nieuwe Omgevingswet, zijn aan de hand van de bestaande maatregelen scenario’s opgesteld. Het resultaat hiervan was een groot aantal (op elkaar lijkende) scenario’s die zo geformuleerd zijn dat alle maatregelen gedekt worden door minimaal één scenario.

Bij de huidige aanpak is een facilitator ingehuurd die gestart is met het opstellen van een “Bow Tie” met oorzaakscenario’s en gevolgscenario’s. De risico’s worden hierbij voorkomen of beperkt door de geformuleerde doelen. Aan de hand van deze doelen worden maatregelen gekoppeld of opnieuw opgesteld.

We zijn nu in een fase dat de “Bow Tie” vorm begint te krijgen en dat geformuleerde omschrijvingen van de scenario’s en doelen worden vastgesteld. De minder generieke scenario’s, zoals bijvoorbeeld de opslag van gasflessen, worden later geformuleerd.

Ook wordt er een begin gemaakt met het koppelen van de maatregelen. De verwachting is dat veel van de bestaande maatregelen blijven bestaan, maar er is ook een kans dat bestaande maatregelen vervallen of anders geformuleerd worden. Ook is het mogelijk dat er nieuwe maatregelen komen.