Robuust Basisnet gevaarlijke stoffen

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verkenningen naar opties voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en decentrale overheid voor wat betreft de veiligheid op en rond het basisnet gevaarlijke stoffen. Dit naar aanleiding van het debat over spoorveiligheid afgelopen februari.

Zoals al eerder aangegeven door IenW voldoet het huidige Basisnet niet en moet deze door een alternatief systeem (het Robuuste Basisnet) vervangen worden.

In zijn brief gaat Harbers in op de jaarlijkse monitoringsresultaten van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor, de resultaten van de 5-jaarlijkse verkenning van de ontwikkelingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het basisnet, de verdeling van de verantwoordelijkheid rond dit vervoer, de mogelijkheden om steden hierin te ondersteunen en mogelijke keuzes voor de inrichting van het robuuste basisnet.

Lees verder op rijksoverheid.nl