RIVM analyse incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Het RIVM heeft haar rapport over incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven in 2023 gepubliceerd. In de analyse worden 15 incidenten verder toegelicht. Doel van het rapport is te leren van incidenten die voorgekomen zijn en maatregelen te treffen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Bij acht van de vijftien incidenten waren de factoren waarmee processen onder controle worden gehouden niet in orde. Denk hierbij aan druk, chemische reacties of temperatuur. Bij veertien incidenten misten er plannen en procedures voor de werkzaamheden of waren deze niet afdoende.

In de volgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een artikel van het RIVM over dit onderwerp terug te vinden zijn.

Lees verder op rivm.nl