Rapportage inzake HNS-verdrag

Op 15 februari jl. heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsgevonden over de goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (36323).

Bedrijven moeten dit jaar in een rapportage aangeven hoeveel gevaarlijke of schadelijke stoffen zij in 2023 hebben ontvangen/geïmporteerd hebben. Dit kan middels het Rapportageformulier HNS-verdrag. Een toelichting op dit formulier is te vinden op onze website.

Op de website van Rijkswaterstaat is inmiddels een overzicht van veel gestelde vragen aangaande dit onderwerp terug te vinden.

Lees verder op rijksoverheid.nl