Project tankwagens laden en lossen

Welkom bij deze enquête inzake het Project tankwagens laden en lossen.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden? Het kost u slechts enkele minuten en u helpt ons inzake dit project.

1. Worden er bij u op het terrein tankwagens met chemie geladen?

2. Worden er bij u op het terrein tankwagens met chemie gelost?

3. Beschikt uw firma over tankwagens waarmee chemie wordt geladen?

4. Beschikt uw firma over tankwagens waarmee chemie wordt gelost?

5. Moeten de chauffeurs die bij u op het terrein komen een veiligheidsvideo bekijken en worden testvragen gesteld?

6. Wordt er tijdens het lossen een checklist ingevuld samen met de chauffeur waarop controletaken worden afgevinkt?

7. Wordt er tijdens het laden een checklist ingevuld samen met de chauffeur waarop controletaken worden afgevinkt?

8. Is er tijdens het aankoppelen van de slangen (laden of lossen) altijd een operator van het ontvangende of versturende bedrijf aanwezig?

9. Is er tijdens het afkoppelen van de slangen (laden of lossen) altijd een operator van het ontvangende of versturende bedrijf aanwezig?

10. Is er tussendoor (tussen aan- en afkoppelen) toezicht door een operator van het bedrijf en zo ja: op welke wijze?

11. Wat wordt van de chauffeur verwacht tijdens het laden of lossen?

12. Is er een noodscenario terug te vinden in het noodplan waarin een tankwagen door onbekende reden staat te lekken?

13. Staan in bovengenoemd noodscenario de handelingen van de verschillende hulpverleners beschreven?

14. Is een scenario met een lekkende tankwagen de afgelopen 2 jaar geoefend?

Name
Email
Business