Project tankwagens laden en lossen

Welkom bij deze enquête inzake het Project tankwagens laden en lossen.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden? Het kost u slechts enkele minuten en u helpt ons inzake dit project.

1. Worden er bij u op het terrein tankwagens met chemie geladen?

2. Worden er bij u op het terrein tankwagens met chemie gelost?

3. Beschikt uw firma over tankwagens waarmee chemie wordt geladen?

4. Beschikt uw firma over tankwagens waarmee chemie wordt gelost?

5. Moeten de chauffeurs die bij u op het terrein komen een veiligheidsvideo bekijken en worden testvragen gesteld?

6. Wordt er tijdens het lossen een checklist ingevuld samen met de chauffeur waarop controletaken worden afgevinkt?

7. Wordt er tijdens het laden een checklist ingevuld samen met de chauffeur waarop controletaken worden afgevinkt?

8. Is er tijdens het aankoppelen van de slangen (laden of lossen) altijd een operator van het ontvangende of versturende bedrijf aanwezig?

9. Is er tijdens het afkoppelen van de slangen (laden of lossen) altijd een operator van het ontvangende of versturende bedrijf aanwezig?

10. Is er tussendoor (tussen aan- en afkoppelen) toezicht door een operator van het bedrijf en zo ja: op welke wijze?

11. Wat wordt van de chauffeur verwacht tijdens het laden of lossen?

12. Is er een noodscenario terug te vinden in het noodplan waarin een tankwagen door onbekende reden staat te lekken?

13. Staan in bovengenoemd noodscenario de handelingen van de verschillende hulpverleners beschreven?

14. Is een scenario met een lekkende tankwagen de afgelopen 2 jaar geoefend?

Name
Email
Business

Project waterstof

Welkom bij deze enquête inzake het Project waterstof.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden? Het kost u slechts enkele minuten en u helpt ons inzake dit project.

1. Beschikt uw firma over eigen vrachtauto's?

2. Beschikt uw firma over eigen (bestel)auto's?

3. Heeft u één of meerdere vrachtauto's die waterstof als brandstof hebben?

4. Weet u wat de gevaren / eigenschappen van waterstof zijn?

5. Belemmeren deze eigenschappen om over te stappen op waterstof?

6. Bent u van plan vrachtauto's op waterstof te laten rijden (indien rendabel)?

7. Weet u waar het voor u dichtstbijzijnde tankstation met waterstof is?

8. Stelt u eisen aan uw (onder)aannemers / transporteurs over het gebruik van alternatieve brandstoffen?

9. Welke motieven wegen voor u het zwaarst bij het overstappen op waterstof als brandstof (indien rendabel): Veiligheid bij het tanken en transport van waterstof.

10. .. Kennis(gebrek) bij de chauffeur over hoe er getankt moet worden.

11. .. Afstand die je af kunt leggen op één tank waterstof.

12. .. Het aantal beschikbare tankstations met waterstof (nationaal).

13. .. Het aantal beschikbare tankstations met waterstof (internationaal).

14. .. Aanschafprijs auto of ombouwkosten bestaande auto's

15. .. Milieu / klimaat.

16. Is er nog behoefte aan andere informatie over waterstof?

Name
Email
Business