Project kennis blussystemen logistiek succesvol afgesloten

Omdat de keuze in informatiebronnen voor de chemie logistiek beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld aan de branchevereniging VNCW voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de PGS15 opslagen te vergroten. De cursus richtte zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. Aan de cursus die in Dordrecht, Eindhoven en Zwolle werd gegeven namen veel cursisten uit de logistiek deel. Ook van de kant van de overheid was veel interesse. Er werd zelf een extra cursus in Dordrecht ingepland. Juist de mix van bedrijfsleven en overheid leverde interessante discussies op.

In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek ging men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontving de cursist na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek. De cursus heeft zeker bijgedragen in het vergroten van de kennis over blussystemen. Om de kennis niet verloren te laten gaan en ook op de lange termijn beschikbaar te hebben zal er een E-learning van gemaakt worden. Verwacht wordt dat deze vanaf 30 december 2017 beschikbaar is. De E-learning zal hoofdzakelijk in de vorm van presentaties gaan. Met het doorlopen van de modules en beantwoorden van vragen zal eveneens een certificaat verkregen worden.  De cursus kan bereikt worden via de site https://kennis-blussystemen-logistiek.nl/