VCA cursus

E-learning B-VCA

 49,00

Beschrijving

Voor slechts € 49,- neemt u deel aan deze cursus!

Werkt u of gaat u operationeel werk verrichten met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en/of bij een VCA basis gecertificeerd bedrijf of instelling? Dan wordt u door de opdrachtgever op locatie waarschijnlijk verplicht gesteld om over een VCA certificaat te beschikken. VCA staat in letterlijke betekenis voor: VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Bent u werknemer of heeft u werknemers? Dan zijn moeten zij in het bezit zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma. Via deze site doorloopt u het in de navolgende 10 hoofdstukken de lesstof, waarbij u na ieder hoofdstuk een aantal testvragen beantwoordt. Heeft u alle vragen beantwoordt dat kunt u zich opgeven voor een examen bij u in de buurt.

De volgende hoofdstukken komen in deze E-learning VCA aan de orde:


Module 1 : 
Arbowet en -regelgeving.

Module 2: Veiligheid, risico’s en preventie.

Module 3: Werken met gevaarlijke stoffen.

Module 4: Brand en explosiegevaar.

Module 5: Elektriciteit.

Module 6: Gereedschappen en machines.

Module 7: Hijsen en tillen.

Module 8: Werken op hoogte.

Module 9: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Module 10: Werken in besloten ruimtes en werkvergunningen.

Na het doorlopen van alle modules meldt u zich aan voor het examen.
U kunt zich ook voordat u de modules doorloopt al opgeven. De lesstof blijft tot een jaar voor u beschikbaar.