E-learning course hazardous substances in storage (PGS15)

PGS15 wordt niet afgerond in 2015

De actualisatie van de PGS15 wordt niet in 2015 afgerond. Halverwege 2015 werd het concept gepubliceerd, waarna er 275 pagina’s opmerkingen uit het land binnen kwamen. Deze opmerkingen zijn vervolgens in clusters uitgezet. De commentaren hebben tot diverse discussies geleid. Er zijn echter te veel open eindjes binnen de PGS15 om deze in 2015 te kunnen afronden.

De nieuwe doelstelling is om eind januari 2016 alle lopende discussies alsnog afgerond te hebben. In hoeverre dat gaat lukken is nog niet duidelijk. Hierna volgt nog een redactionele screening en gaat het resultaat nog eens langs de programmaraad.