PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

De definitieve conceptversie van de PGS 37-2 is vandaag online beschikbaar gesteld. De PGS, die zich richt op de opslag van lithium-houdende energiedragers, zal nu goedgekeurd dienen te worden door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Hierna is het de bedoeling dat deze aangewezen wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving is terug te lezen hoe bedrijven en overheden in de periode tot goedkeuring door het BOb gebruik kunnen maken van de PGS. Omdat de richtlijn inhoudelijk niet meer zal veranderen kan deze al wel toegepast worden.

In de komende editie van Chemische Logistiek Magazine besteden wij uitgebreid aandacht aan de PGS 37-2, met onder meer de medewerking van PGS 37-2 commissielid Sander Lepelaar.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl