Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Op 1 oktober 2024 zal de eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen ingaan. Zwitserland diende op 23 april als laatste land de akte van bekrachtiging voor aanpassing van het CDNI-verdrag in bij de CCR in Straatsburg. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hadden al eerder aangegeven tot uitbreiding van het Scheepsafvalstoffenverdrag over te willen gaan om zo tot een gefaseerd verbod op varend ontgassen van kankerverwekkende stoffen te komen.

Na nederlegging van de akte voor bekrachtiging door Zwitserland duurt het nog tot de eerste dag van de zesde maand voordat de invoering daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is op 1 oktober. Vanaf deze datum is het verboden om de stoffen benzeen, benzine, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10 procent ethanol uit tabel I van het CDNI-verdrag varend te ontgassen. Later volgen de volgende fases die bij het ontgasverbod horen.

In Nederland zal al op 1 juli 2024 fase 1 van het ontgasverbod van kracht worden.

Lees verder op binnenvaartkrant.nl