Ook bedrijven in de chemie logistiek ontkomen niet aan het inspectiethema Ageing

De gezamenlijke Brzo inspecties staan daarom in 2017 in het teken staan van het thema Veroudering (in dit kader zal de Engelse term “ Ageing” worden gebruikt). Het doel van deze Brzo-inspecties is om na te gaan hoe bedrijven ageing van hun installaties identificeren en beheersen. En ook de chemie logistiek zal zich moeten voorbereiden op het thema. Daarbij kan op voorhand al gedacht worden aan de ouderdom, huidige staat van zijn van blusleidingen en stellingen. Ook kan er worden gekeken naar keuring van de bluswatertank, naar maatregelen van microbiologische invloeden in het bluswater.

De Brzo-inspecteur zal het bedrijf vragen stellen over algemene aspecten van ageing binnen specifiek aanwezige beheerssystemen en als dat van toepassing is inzoomen op

  • corrosion under insulation (CUI)
  • corrosion under fireproofing (CUF) van leidingen en installaties en
  • ageing van het brandblus- en koelwatersysteem.

Om de Brzo-inspecteurs te ondersteunen is een lijst met vragen opgesteld (zie bijlage 1). De vragen zijn gericht op

  • (A) hoe ageing is opgenomen in het (veiligheids-)beleid,
  • (B) hoe het bedrijf ageinginstallaties identificeert,
  • (C) inventariseert,
  • (D) monitoort en
  • (E) evalueert.

De Brzo-inspecteurs van het inspectieteam maken uit deze vragenlijst een selectie en passen eventueel de vraagstelling aan. Rekening houdend met de situatie van het te inspecteren bedrijf. De vragenlijst is niet bedoeld als afvinklijst die van begin tot eind moet worden doorlopen. Ook bedrijven kunnen met de vragenlijst zich op vergelijkbare wijze voorbereiden op de Brzo-inspectie.

Normaliter volgen Brzo-inspecteurs bij de inspectie de elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Met het onderwerp ageing wordt bij de inspectie een nieuwe ‘aanvliegroute’ toegepast die niet per VBS-element wordt uitgevoerd, maar integraal over alle VBS-elementen. Om te herkennen bij welke VBS-elementen welke ageingaspecten een rol spelen is een indicatieve kruistabel gemaakt (zie bijlage 2).

De Brzo-inspecteur kan daarmee eventueel het ageingaspect benaderen vanuit een VBS-element dat voor het te inspecteren bedrijf relevant is.