Onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen

Iedere vijf jaar voert de provincie Utrecht een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Op 13 locaties werden twee weken lang ANPR/ADR camera’s opgehangen waarmee de vervoerscodes op de tankwagens geregistreerd werden.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. Wat naar voren komt is dat de externe veiligheidsrisico’s op de wegen vooral door het transport van brandbare gassen (o.a. LPG en propaan) veroorzaakt worden. Vrijwel overal langs de Utrechtse provinciale wegen is het groepsrisico wel kleiner dan 0,1x de gestelde richtwaarde. In vergelijking met het onderzoek van 2015 zijn er op jaarbasis 2.445 minder transporten van gevaarlijke stoffen geregistreerd. Dit is een daling van 13%.

Het gehele onderzoeksrapport is terug te vinden op onze website.

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met de Provincie Utrecht.