Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Studiebureau Vinçotte NV zal in opdracht van het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving Vlaanderen onderzoek doen naar de indirecte risico’s bij Seveso-inrichtingen.

Aanleiding voor het onderzoek is dat in Vlaanderen de indirecte risico’s voor deze inrichtingen op een niet uniforme wijze behandeld worden, zowel voor wat betreft het bepalen van de risico’s als het beoordelen hiervan. Er wordt gezocht naar een pragmatische aanpak om de indirecte risico’s op basis van veiligheidsrelevantie mee te kunnen nemen in de besluitvorming.

Het onderzoek zal in maart 2024 starten.

Lees verder op omgeving.vlaanderen.be