Nieuwe regels voor het werken met reprotoxische stoffen

Onlangs heeft de Europese Unie de richtlijn voor gevaarlijke stoffen (CMD) gewijzigd met de opname van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen (reprotoxische of reproductietoxische stoffen). Strengere regels die al langer van toepassing waren op kankerverwekkende en mutagene stoffen zijn nu ook voor deze stoffen van toepassing.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij meer voorzorgsmaatregelen zullen treffen ter bescherming van hun medewerkers met het oog op het risico van het werken met reprotoxische of reproductietoxische stoffen zoals lood en lijmen. Er zijn EU-grenswaarden vastgesteld voor benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril.

Lees verder op rijksoverheid.nl