Nieuw BBT-document voor bodembescherming bij Omgevingswet

Omdat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt ingetrokken als BBT-document is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Met het oog op vergunningen is een BBT-document nodig om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen daadwerkelijk aan de BBT voldoen.

Lees verder op: iplo.nl