Knelpuntenonderzoek ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’ afgerond

In het kader van het project ‘Knelpunten in Innovatieve Oplossingen’ (KIO), waarvoor een safetydeal met de overheid is afgesloten, heeft branchevereniging VNCW diverse knelpunten binnen de chemische keten geïnventariseerd. Eén van de knelpunten betreft het veilig vluchten uit een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waar een hoog risico blusinstallatie aanwezig is. Dit knelpunt is samen met diverse experts nader onderzocht en het rapport met de bevindingen is zojuist beschikbaar gesteld.

Volgens de PGS15 richtlijn, de in Nederland geldende richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is bij een opslag van meer dan 10 ton aan (brand)gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment beschermingsniveau 1 van toepassing. Dit betekent dat een volautomatisch VBB-systeem (vastopgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem) aanwezig is. Een dergelijk blussysteem kan zeer effectief een brand bestrijden, maar kàn ook potentieel levensbedreigend voor werknemers in de opslagvoorziening zijn. In het KIO-rapport worden de verschillende VBB-systemen en de voor- en nadelen van ieder systeem nader toegelicht.

Ondanks de diverse maatregelen in normen en veiligheidsbladen die gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, blijken de hoge risico’s in de praktijk niet altijd goed genoeg ondervangen te worden. Om dodelijke slachtoffers onder medewerkers te voorkomen tijdens een brand waarbij een VBB-systeem ingezet wordt, is in het onderzoek nagedacht over een mogelijke oplossing. Hierbij wordt gedacht aan een key- of badgesysteem waarbij tijdens een brand in één oogopslag duidelijk is of er nog personen in de betreffende ruimte aanwezig zijn. Uiteraard spelen privacy en diverse praktische belemmeringen hier een rol. Hiermee is rekening gehouden bij de aanbevelingen in het rapport.

Aanbevelingen op het gebied van ontwerp, scenario’s en training die in de rapportage genoemd worden zijn onder meer het verplaatsen van overdrukluiken voor uitstromend gas en het toevoegen van citronella dat een signaalfunctie afgeeft zodra er een lekkage in het systeem zit. Ook het opstellen en jaarlijks oefenen van realistische noodscenario’s is een aanbeveling.

Wat gebruik, onderhoud en ventilatieprocedure betreft wordt o.a. aanbevolen om binnen het bedrijf te auditen op het vrij houden van vluchtwegen, vluchtmaskers te allen tijde beschikbaar te hebben op intern materieel en waar mogelijk extra maatregelen zoals omvalbeveiliging te treffen. In toekomstige situaties zouden zogenaamde ‘inspectierobots’ een goede bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van de werknemers tijdens een brand.

Een overzicht van alle aanbevelingen is terug te vinden in het KIO-rapport ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’.