Kleine opslaghouders (minder dan 10 ton)

lid-banner-495

De opslag van chemische / gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden. Het aantal regels en de controle op naleving er van nemen ieder jaar weer toe. De eisen die gesteld werden en worden lijken vaak weinig meer met de feitelijke veiligheid van doen te hebben, maar met bureaucratie. Daarbij ontbreekt het bij de kleine opslaghouders aan de financiële middelen en knowhow, terwijl de eisen evenredig zijn aan die van grote opslagen.

Als vereniging gaan we een kracht stemgeluid laten horen. Niet alleen door gebruik te maken van het netwerk van de vereniging, maar zeker ook door aandacht te vragen via de media. Door lid te worden krijgen opslaghouders een aantal directe voordelen.

Directe voordelen:

  • Directe ondersteuning en gezamenlijk optreden richting overheden en andere bedrijven en organisaties.
  • Ondersteuning bij problemen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Door gezamenlijke inkoop van diensten en produkten aanzienlijke kortingen realiseren (Onderzoeksopdrachten zullen in de toekomst door leden meer en meer gezamenlijk worden uit-/aanbesteed en de kosten zullen worden gedeeld.
  • Hierdoor kunnen behoorlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden).
  • Het bedrijf ontvangt tenminste vier keer per jaar het VNCW Nieuws (tot 2 e-mailadressen per bedrijf), waarmee je ook inzake de Opslag van gevaarlijke stoffen volledig geïnformeerd blijft.
  • Jaarlijks wordt het bedrijf uitgenodigd (tot 2 deelnemers per bedrijf) deel te nemen aan de ledenvergadering. Een goed moment met collega-ondernemers de marktontwikkelingen te evalueren.

Voor een bescheiden bedrag wordt je dus lid van een actieve vereniging die het in de toekomst niet na zal laten haar stem te laten horen. Voor kleine opslaghouders van gevaarlijke stoffen biedt het een reeks aan directe voordelen. Wordt dus nu lid.

Klik hier om lid te worden!

 

youtube