Kennisdocument – Wanneer heeft u geen ADR veiligheidsadviseur nodig?

 

Bedrijven die vanuit hun activiteiten gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, het spoor of de binnenwateren, daarvoor vullen, verpakken, laden of lossen moeten één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanstellen.

Er zijn uitzonderingen op de verplichting van het hebben van een ADR Veiligheidsadviseur. In het VLG/VSG/VBG is vastgesteld dat de uitzonderingen in sectie 1.8.3.2 van het ADR/RID/ADN ook binnen Nederland van toepassing zijn. Bedrijven hebben een vrijstelling op basis van:

  • een vrijstelling van het ADR genoemd in sectie 1.1.3.1 ADR of 3.3 ADR/RID/ADN;
  • de 1000-puntenregeling (sectie 1.1.3.6 ADR/RID);
  • vervoer als gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheid (sectie 3.4 en 3.5 ADR);
  • een calamiteit voor binnenlands vervoer.

 

Kijk voor een ADR Veiligheidsadviseur bij VNCW Consultants of kijk bij de Leveranciers van de VNCW.

Ook op de leverancierspagina van de VNCW? Wordt geassocieerd lid!

Dit kennisdocument is een initiatief van VNCW Vereniging en VNCW Consultants.

youtube