Invoering Omgevingswet verplaatst naar 1 juli 2022

Om het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte te geven om de nieuwe wet zorgvuldig te implementeren is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst naar 1 juli volgend jaar. In de Route 2022 zijn de diverse mijlpalen om dit doel te behalen terug te vinden. Hierin zijn ook nieuwe mijlpalen terug te vinden.

Meer informatie is te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl