Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Uiterlijk 1 juli 2024 zal het verbod op varend ontgassen van kracht worden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende fases. Vanuit de binnenvaart is al eerder gesuggereerd om fase 1 (het verbod op het ontgassen van stoffen/mengsels met meer dan 10% ethanol) en fase 2 (het verbod op het ontgassen van o.a. ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen) te combineren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sluit nu aan bij deze suggestie en heeft een internetconsultatie hiervoor gestart.

Het is tot 16 oktober mogelijk om te reageren op de internetconsultatie via overheid.nl

Meer informatie is terug te vinden op schuttevaer.nl