ILT oproep: pas veiligheidsbladen voor 1 januari 2023 aan

Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen roept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 wordt hierop gecontroleerd.

Verkeerde informatie op een VIB kan er toe leiden dat een medewerker die met gevaarlijke stoffen werkt niet met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is uitgerust. ILT zie regelmatig fouten op VIB’s en constateert ook dat de naleving van de regelgeving door leveranciers beter kan.

 

Lees verder op: ilent.nl