Harmonisatiedocument inspectierapport PGS gepubliceerd

Het CCV heeft voor de uitvoering van twee inspectieschema’s betreffende de brandbeveiliging bij opslag van gevaarlijke stoffen het ‘Harmonisatiedocument inspectierapport PGS’ gepubliceerd. Het gaat hier om de inspectie van het ontwerp van de brandbeveiliging en de inspectie van de gerealiseerde brandbeveiliging.

Het harmonisatierapport dient duidelijkheid over de brandbeveiliging te geven aan de eigenaar of de gebruiker van het brandbeveiligingssysteem. Het rapport gaat in op 15 maart 2023.

Lees verder op: hetccv.nl