Grote opslaghouders (meer dan 10 ton)

lid-banner-995

In de afgelopen jaren is het aantal regels voor de opslag van gevaarlijke / chemische stoffen steeds maar toegenomen. De komst van de BRZO met de implementatie ervan en het toezicht erop door de inspecteurs en de regelgeving van lokale overheden, hebben veel grotere opslaghouders de afgelopen jaren tot wanhoop gedreven.  De eisen die gesteld werden en worden lijken vaak weinig meer met de feitelijke veiligheid van doen te hebben, maar met bureaucratie.

Als vereniging gaan we een kracht stemgeluid laten horen. Niet alleen door gebruik te maken van het netwerk van de vereniging, maar zeker ook door aandacht te vragen via de media.

Grote opslaghouders krijgen de meeste invloed binnen de vereniging. Niet alleen worden ze uitgenodigd aan overlegvormen deel te nemen, om zo direct betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet-, regelgeving en normeringen. Ook in andere invloedsgebieden zullen ze een directe stem hebben.

Directe voordelen:

  • Deelname aan overlegvormen om zo direct betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet-, regelgeving en normeringen.
  • Directe ondersteuning en gezamenlijk optreden richting overheden en andere bedrijven en organisaties.
  • Door gezamenlijke inkoop van diensten en produkten aanzienlijke kortingen realiseren. (Onderzoeks)opdrachten zullen in de toekomst door leden meer en meer gezamenlijk worden uit-/aanbesteed en de kosten gedeeld.
  • Hierdoor kunnen behoorlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden.
  • Vertegenwoordiging van het bedrijf op binnen- en buitenlandse beurzen.
  • Het bedrijf ontvangt tenminste vier keer per jaar het VNCW Nieuws (onbeperkt aantal emailadressen opgeven), waarmee men ook inzake de opslag van gevaarlijke stoffen volledig geïnformeerd blijft.
  • Jaarlijks wordt het bedrijf uitgenodigd (tot 4 deelnemers per bedrijf) deel te nemen aan de ledenvergadering. Een goed moment met collega-ondernemers de marktontwikkelingen te evalueren.

Voor een bescheiden bedrag wordt je dus lid van een actieve vereniging die in de toekomst niet na zal laten haar stem te laten horen. Voor individuele leden biedt het een reeks aan directe voordelen. Wordt dus nu Individueel lid.

Klik hier om lid te worden!

 

youtube