Groen licht Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

In de Eerste Kamer is gestemd over de nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet: de wet die 26 wetten en tal van regels en voorschriften over fysieke leefomgeving in 1 wet bundelt. Uit de stemming komt dat de voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 2024 aangehouden moet worden. Eerder gaven het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen al aan dat zij achter deze datum van invoering staan. Dit na een nieuwe serie testen waar geconcludeerd werd dat het digitale stelsel behorende bij de wet op dit moment technisch voldoende gereed is.

Lees verder op rijksoverheid.nl