Gratis E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’

De veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens vereist aandacht. Helaas krijgt het die aandacht niet altijd en dat baart branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW zorgen. Om deze veiligheidsaspecten verder te versterken is er daarom een nieuwe E-learning cursus ontwikkeld, specifiek gericht op deze taak. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van het project ‘SVO – Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’: een initiatief dat tot leven is geroepen om de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens aan te pakken. De E-learning is gratis beschikbaar voor eenieder die binnen de chemische logistiek werkzaam is.

In de praktijk blijkt dat tankwagenchauffeurs regelmatig geconfronteerd worden met situaties waarin zij zelfstandig moeten laden of lossen, zonder de aanwezigheid van een operator. Dit verhoogt de kans op fouten, vooral wanneer de lospunten niet duidelijk zijn gemarkeerd, wat kan leiden tot het gebruik van verkeerde aansluitpunten. Verder compliceert de toenemende diversiteit aan talen onder de chauffeurs de communicatie en verhoogt het de risico’s, vooral als er geen rekening wordt gehouden met deze taalbarrières. In de E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’ wordt ingegaan op de taken van zowel de operator als de chauffeur die bij het laad- en losproces aanwezig zijn. Tevens gaat de cursus in op noodscenario’s en de verschillende handelingen die daar bij komen kijken. De cursus richt zich vooral op operators bij ontvangende bedrijven, management en chauffeurs. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

De E-learning cursus is toegankelijk via VNCW College en staat open voor gratis, onbeperkt gebruik door medewerkers van Nederlandse bedrijven. Het doel van deze online cursus is om de kennis en vaardigheden van chauffeurs te vergroten, zodat zij beter voorbereid zijn op de potentiële risico’s en scenario’s die zich kunnen voordoen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Door deze kennis te vergroten wordt niet alleen de veiligheid van de chauffeurs zelf verbeterd, maar ook die van de omgeving en de gemeenschap als geheel.

De introductie van deze gratis E-learning cursus markeert een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om de veiligheid binnen de sector van het transport van gevaarlijke stoffen te verhogen. Het benadrukt de noodzaak van continue opleiding en bewustwording onder professionals die in deze risicovolle omgevingen werken.