Gezond werken met een slimme helm

Gevaarlijke en ongezonde werksituaties voorkomen is overal het doel. Helaas lukt dit niet altijd en overlijden er jaarlijks zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dit te veranderen heeft TNO de ‘Virtual Occupational Hygiene Assisant’ (VOHA) ontwikkeld.

Bij de VOHA staat het principe van ‘realtime meten’ voorop. Gedurende de werkdag worden er gegevens over blootstelling gemeten, bijvoorbeeld met een sensor op de werkhelm. Dit leidt tot persoonlijke en geautomatiseerde preventieve maatregelen en dus een betere bescherming van de werknemer.

Lees meer over de Virtual Occupational Hygiene Assistant op tno.nl

Bron: TNO