Gevaarlijke stoffen opslagen gaan reacties zien en proeven doen

Wanneer er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten er bij het plaatsen van de stoffen en wellicht bij het incidenteel vrij komen, risico’s beoordeeld worden. Bij veel logistieke bedrijven en haar ketenpartners ontbreekt vaak basale kennis van reactiepatronen en chemische kennis.

De branchevereniging VNCW heeft met ondersteuning van de overheid een cursus laten ontwikkelen, die tegemoet komt aan de wens om meer inzicht te krijgen in chemische reacties. Ja, veel proefjes dus en ook zelf gaat de deelnemer aan de slag!

De cursus is samen met chemisch deskundigen samengesteld en zal gegeven worden door een scheikundige. Doelstelling is dat de cursus niet alleen op de korte termijn gegeven wordt, maar ook op de lange termijn. Delen van de cursus zullen gefilmd worden, zodat deze later ook in een E-learning aangeboden kan worden. De cursus zal niet alleen opengesteld worden voor de logistiek, maar ook voor overheden en andere belangstellenden, die hun kennis willen verbreden. Dankzij de bijdrage van de overheid in de ontwikkelkosten is het deelnamebedrag laag. Cursusdeelnemers ontvangen bovendien een certificaat van deelname.

Opgeven voor deze cursus op de locatie in Rotterdam kan nu. De deelnemer moet nog wel aangeven welke van de twee mogelijke data het beste uit komt:

7 Juni : klik hier of kopieer goo.gl/Y8KyjC in uw browser.

26 Juni : klik hier of kopieer goo.gl/2XwAWK in uw browser.

Chemische kennis opdoen, reacties zien en zelf doen!