Gevaarlijke stoffen op de werkvloer zichtbaar maken

Om het meten van schadelijke stoffen op de werkvloer efficiënter te maken en daardoor blootstelling aan werknemers te voorkomen heeft TNO een nieuwe sensor ontwikkeld. Met de sensor kan in realtime en met hoge resolutie in de tijd de concentratie kristallijn silica (kwartsstof) waaraan medewerkers worden blootgesteld vastgesteld worden. Het is de bedoeling dat de sensor in de toekomst veel meer soorten schadelijke stoffen kan meten.

Lees verder op tno.nl