Enquete-2021

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  In het kader van de veiligheidsmonitoring binnen onze sector vragen wij uw medewerking. Wilt u kort onderstaande vragen beantwoorden?

  alvast bedankt!

  1. Aantal incidenten binnen uw vestiging in 2020?

  2. Kunt u een onderverdeling maken naar soort incident?

  3. Aantal incidenten binnen alle vestigingen in 2020?

  4. Onderverdeling naar soort incident?

  Alleen voor BRZO bedrijven:

  5. Aantal rapporterende BRZO-locaties waarvoor u rapporteert?

  6. Aantal rapporterende BRZO-locaties binnen uw bedrijf die tevens lid zijn van een Regionaal Veiligheidsnetwerk?

  7. Aantal inspecties hoogst operationeel leidinggevende BRZO-locaties per jaar

  8. Is er een procedure voor inspecties van de hoogst leidinggevende?

  9. Wordt uw VBS geaudit?

  10. Is er een procedure Leveranciersbeoordelingssysteem (LBS) inclusief thema 'veiligheid'

  11. Wordt er op de BRZO-locatie periodiek een vorm van self assessment op het thema 'veiligheidscultuur' toegepast (Ja / Nee) en zo ja welke?

  12. Is de BRZO-locatie gecertificeerd (en zo ja met welk systeem)?

  13. Wordt op de BRZO-locatie periodiek een self assessment 'veiligheidsbeheerssysteem' (VBS) toegepast (en zo met welke standaard)?

  14. Wordt op de BRZO-locatie periodiek een self assessment 'veiligheidsbeheerssysteem' (VBS) toegepast (en zo ja met welke soort assessment)?

  15. Aantal incidenten (ongeval met verzuim op de dag volgend op de dag van het ongeval) in 2020

  youtube