Enquete-2021-2

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  Voor publicitaire reden en om de interesse van onze leden te peilen willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden

  alvast bedankt!

  1. Heeft uw onderneming (alle Nederlandse locaties tezamen) meer of minder omzet in 2020 gemaakt en hoeveel omzet is dit geweest?

  2. Hoeveel werknemers (vast en uitzendkracht) hadden alle Nederlandse locaties tezamen eind 2020?

  3. Verwacht uw onderneming voor dit jaar meer, minder of gelijkblijvende omzet (alleen invullen wanneer u hier zicht op heeft)?

  4. Verwacht uw onderneming voor 2022 meer, minder of gelijkblijvende omzet (alleen invullen wanneer u hier zicht op heeft)?

  5. Heeft uw locatie dit jaar een inspectie gehad van bevoegd gezag (BRZO of WABO) en zo ja, waar werd in deze inspectie op gefocused en wat werd als lastig ervaren?

  6. Heeft u en / of uw collega's interesse (u legt zich nergens op vast) in een 'Training Verzenden Lithium batterijen in verschillende modaliteiten - 1 dagdeel' wanneer dit gezamenlijk georganiseerd wordt en zo ja hoeveel personen zouden dan deelnemen?

  7. Heeft u en / of uw collega's interesse (u legt zich nergens op vast) in een 'Verkorte cursus Introductie in de Omgevingswet - duur 1 dag' wanneer dit gezamenlijk georganiseerd wordt en zo ja hoeveel personen zouden dan deelnemen?

  8. Heeft u en / of uw collega's interesse (u legt zich nergens op vast) in een 'Cursus Blussen en incidentbestrijding - duur 1 dag' wanneer dit gezamenlijk georganiseerd wordt en zo ja hoeveel personen zouden dan deelnemen - Deze cursus gaat verder dan de normale BHV en richt zich op het oefenen van noodscenario's en brandweerprincipes?

  9. Heeft u en / of uw collega's interesse (u legt zich nergens op vast) in een 'In company cursus PGS15 - duur 1 dag' wanneer dit bij u georganiseerd wordt en zo ja hoeveel personen zouden dan deelnemen?

  youtube