Enquete-2020

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  Beste VNCW lid,

  Graag willen wij uw akkoord vragen voor een aantal leden vragen en stellen we u een aantal extra vragen:

  De VNCW heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd: VNCW-Jaarrekening-2019
  Hier vindt u de akkoordverklaring van de penningmeester: Verklaring-penningmeester-2019

  Graag vragen wij uw akkoord voor de verslaglegging

  Het bestuur van de VNCW heeft besloten om een nieuwe abonnementsvorm toe te voegen aan de soort lidvormen: Transportbedrijven met crossdock gevaarlijke stoffen (geen opslag): € 895,- per jaar

  Graag vragen wij uw akkoord voor de stemming / jaarvergadering in uitzondering dit jaar via deze (online) weg plaats vindt.

  Welke soort blusinstallatie is / zijn er op de locatie(s) aanwezig?

  Wordt er tenminste jaarlijks geoefend op een spill met gevaarlijke stoffen in een magazijn met deze blusinstallatie?

  Wordt er daarbij getimed hoe snel iedereen de ruimtes verlaten heeft?

  Worden er bij jullie lithiumbatterijen opgeslagen?

  Indien ja, is de blusinstallatie daarop afgestemd?

  youtube