Enquete-2019-1

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  Beste VNCW lid,

  Aan het begin van het jaar inventariseren we graag de stand van zaken bij ons leden. Bij deze verzoeken we u onderstaande vragen in te vullen.

  Algemeen:

  1. Totaal aantal medewerkers (in fte) van de onderneming waar u werkt in heel Nederland (eind 2018):

  2. Totaal aantal medewerkers (in fte) van uw site waar u werkt (eind 2018):

  3. Totaal aantal uitzendkrachten / contractors binnen uw site / vestiging (eind 2018):

  4. Totale omzet van uw onderneming in heel Nederland (eind 2018):

  5. Aantal m2 opslagruimte in heel Nederland:

  6. Aantal palletplaatsen opslagruimte in heel Nederland:

  Opleiding en vacatures

  8. Is er binnen uw bedrijf / organisatie interesse in een cursus die zal gaan over het vergunningverleningsproces + gevaarlijke stoffen opslag in Belgie (gereduceerd cursustarief VNCW leden € 395,- pp) welke waarschijnlijk georganiseerd zal worden in Juni / in Breda (geef op als volgt naam / functie / emailadres voor iedere toe te voegen persoon)?

  9. Zijn er binnen uw bedrijf vacatures? (en zo ja hoeveel)

  10. Hoeveel van deze vacatures zijn moeilijk in te vullen? (en zo ja hoeveel)

  Communicatie:

  11. We hebben gemerkt dat onze berichtgeving maar een paar mensen binnen uw organisatie bereiken. Wellicht zijn er meer personen geinteresseerd in berichtgeving zoals VNCW Nieuws, ontwikkelingen in wet- en regelgeving etc. Voeg ze hieronder toe. Nieuwe personen toevoegen aan de contactlijst VNCW – verzendlijst VNCW Nieuws (geef op als volgt naam / functie / emailadres voor iedere toe te voegen persoon)?


  12. In 2019 willen we uw communicatie-afdeling kunnen benaderen zodat persberichten e.d. uit uw organisatie direct breder via onze branchevereniging gecommuniceerd kan worden. Geef onderstaand de contactgegevens door (geef op als volgt naam / functie / emailadres voor iedere toe te voegen persoon)?

  Veiligheid:

  13. Aantal incidenten binnen uw vestiging in 2017?

  14. Kunt u een onderverdeling maken naar soort incident?

  15. Aantal incidenten binnen alle vestigingen in 2017?

  16. Onderverdeling naar soort incident?

  Alleen voor BRZO bedrijven:

  17. Aantal rapporterende BRZO-locaties waarvoor u rapporteert?

  18. Aantal rapporterende BRZO-locaties binnen uw bedrijf die tevens lid zijn van een Regionaal Veiligheidsnetwerk?

  19. Aantal inspecties hoogst operationeel leidinggevende BRZO-locaties per jaar

  20. Is er een procedure voor inspecties van de hoogst leidinggevende?

  21. Wordt uw VBS geaudit?

  22. Is er een procedure Leveranciersbeoordelingssysteem (LBS) inclusief thema 'veiligheid'

  23. Wordt er op de BRZO-locatie periodiek een vorm van self assessment op het thema 'veiligheidscultuur' toegepast (Ja / Nee) en zo ja welke?

  23. Is de BRZO-locatie gecertificeerd (en zo ja met welk systeem)?

  24. Wordt op de BRZO-locatie periodiek een self assessment 'veiligheidsbeheerssysteem' (VBS) toegepast (en zo met welke standaard)?

  25. Wordt op de BRZO-locatie periodiek een self assessment 'veiligheidsbeheerssysteem' (VBS) toegepast (en zo ja met welke soort assessment)?

  26. Aantal incidenten (ongeval met verzuim op de dag volgend op de dag van het ongeval) in 2018

  youtube