Enquete-2017

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  Vraag 1: Heeft u een ‘chemische’ opleiding (en zo ja welke)?

  Uw antwoord:_

  Vraag 2: Heeft u wel eens een reactie van een zure vloeistof met een loog in een proefopstelling van dichtbij gezien?

  Uw antwoord:_

  Vraag 3: Weet u uit uw hoofd wat een producent in gesprek met u bedoelt met ‘exotherme reactie’ of ‘anorganische stoffen’?

  Uw antwoord:_

  Vraag 4: Weet u wat waterstofperoxide in een mengsel met kaliumjodide doet?

  Uw antwoord:_

  Vraag 5: Denkt u dat er in de opslag van gevaarlijke -/chemische stoffen een tekort is aan praktijkgerichte kennis van mogelijke reacties van chemische stoffen?

  Uw antwoord:_

  Vraag 6: Bent u bekend met de mogelijke reacties van chemische stoffen of een combinatie van stoffen bij een ‘spill’/incident?

  Uw antwoord:_

  Vraag 7: Bent u en uw collega’s van de BHV bekend met welke stoffen u een spill van stoffen kunt neutraliseren?

  Uw antwoord:_

  Vraag 8: In Juni wordt een cursus van een dag georganiseerd waarin we naast achtergrond kennis ook praktijkgerichte proeven gaan laten zien. Een leerzame dag waaraan de overheid steun heeft verstrekt voor de ontwikkeling. De cursus wordt tegen een gereduceerd tarief aan geboden. Heeft u en/of uw collega’s interesse in deze cursus (€ 295,- pp)?

  Uw antwoord:_

  youtube