Eindrapport studie ‘Gebiedsgericht beoordelingskader Seveso’ beschikbaar

Het Departement Omgeving (Vlaanderen) heeft een studie laten uitvoeren om een beoordelingskader uit te werken voor een gebiedsgerichte risicobenadering voor ontwikkelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen. Op dit moment bestaat er geen bruikbaar beoordelingskader voor de ruimtelijke ordening rondom Seveso-inrichtingen.

Het beoordelingskader is erop gericht om risico’s in de omgeving van Seveso-beddrijven zoveel mogelijk te beperken en beheersen zoals bedoeld in artikel 13 van de Seveso-richtlijnen.

Het eindrapport van de studie is te downloaden op de website van het Departement Omgeving.

Lees verder op omgeving.vlaanderen.be