Cyberbeveiliging: wetsvoorstel voor implementatie Europese NIS2- en CER-richtlijn

Om de digitale en fysieke weerbaarheid als gevolg van cyberdreigingen te verhogen heeft de Europese Unie eind 2022 twee richtlijnen aangenomen: de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) en de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn). Beide richtlijnen zijn nu vertaald in twee wetsvoorstellen: de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten.

Beide documenten zijn nu online beschikbaar voor internetconsultatie. Er kan tot 1 juli gereageerd worden.

Tijdens de Chemiebeurs op 25 september 2024 zal onder andere door de heer Robert Mout, Coördinerend specialist VTH en Omgevingsveiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verder ingegaan worden op de richtlijnen voor cyberweerbaarheid.

Kijk voor meer informatie op nctv.nl