CTGG onderschrijft rapport over mankementen huidige Basisnet

De CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) geeft aan blij te zijn met het recent uitgegeven Ecorys-rapport waarin duidelijk is geworden dat het huidige Basisnet niet werkt en in de toekomst ook niet zal werken.

Partijen die in het CTGG samenwerken om tot een veilig railtransport van gevaarlijke goederen te komen geven aan dat een integrale afweging van de ambities ten aanzien van het spoorgoederenvervoer als veilige en duurzame modaliteit, de binnenstedelijke woningbouwopgave en de uitdagingen rondom de noodzakelijke energietransitie noodzakelijk zijn.

Lees verder op veiligheidsadviseurs.org