Corrosie onder isolatie (COI) nu aanpakken

Tijdenlang werd thermische isolatie liever vermeden dan toegepast. Inmiddels hebben er echter meerdere incidenten plaatsgevonden wegens het gebrek aan aandacht voor corrosie onder isolatie (COI). Met alle gevolgen van dien.

Hoewel isolatie energiebesparend werkt en bescherming biedt aan werknemers zijn bij meerdere bedrijven de hete assets niet geïsoleerd. De kans op verborgen corrosievorming speelt hier ondermeer een rol. Staal, water en zuurstof vormen de perfecte combinatie voor corrosievorming. Een toevoeging van zouten of zuren versnelt het proces. Trekkrachten bij grote temperatuurverschillen doen hier een schepje bovenop.

Aangezien voorkomen beter is dan genezen wordt er al veel gebruik gemaakt van thermal spray aluminium als coating. Volgens Søren Nyborg Rasmussen, corrosiespecialist bij Rockwool, is naast de keuze voor de juiste coating een goede oppervlaktebehandeling en gebruik van het meest geschikte isolatiemateriaal net zo belangrijk. Zo moet laatstgenoemde bij voorkeur geen zouten bevatten of vocht vasthouden. Steenwol en silica aerogel vormen dan ook goede oplossingen. Om te voorkomen dat er alsnog water op het oppervlak kan blijven liggen door deukvorming is het van belang de leidingen zo te plaatsen dat ze niet betreden kunnen worden. In de praktijk blijkt dit helaas lastig.

Met de kennis van nu is het gelukkig mogelijk om door middel van sensoren ook in oude geïsoleerde assets corrosie op te sporen. Momenteel wordt de Sens-YD sensor, een veelbelovende nieuwe sensor ontwikkeld door Isoltechnics, getest. Maurice Jilderda van Sitech Services geeft aan dat een groot voordeel van de nieuwe sensor is dat deze direct op de buitenbekleding van een gesegmenteerde leiding geplaatst kan worden. Isolatiemateriaal hoeft dan niet verwijderd te worden. Variabelen die door de sensor gemeten worden zijn geleidbaarheid en temperatuur van het oppervlak, de leiding en de omgeving als ook de relatieve luchtvochtigheid. Elk corrosie-bevorderende factoren. Aangezien het een tijdje duurt voordat een roestplek echt doorwerkt is de uitdaging om patronen te ontdekken tussen de constatering van een vochtprobleem en het ontstaan van een corrosieprobleem. Daarnaast onderzoekt Sitech  de reikwijdte van de sensoren om te weten hoeveel sensoren er nodig zijn voor een leiding en proberen zij het optimum in meetintervallen te achterhalen.

Volgens Jilderda is onderzoek naar COI onderdeel van een grotere trend op het gebied van risk based maintenance, waarbij een kosten-batenanalyse niet over het hoofd gezien kan worden. Bepalen welke leidingen wel en welke niet geïnspecteerd hoeven te worden wordt makkelijker gemaakt met het inzicht van de sensoren en algoritmes.  Budget kan zo beter gealloceerd worden. Bij nieuwe leidingen is het van belang al meteen voor een goede coating en de juiste aanbreng van isolatie te kiezen. Hier zit een prijskaartje aan, maar bedrijven zouden volgens Jilderda hun investeringsbeslissingen moeten baseren op de total cost of ownership, passend bij de bedrijfsbehoefte. Zo kunnen toekomstige incidenten voorkomen worden.

Het onderwerp COI zal ook belicht worden op de ‘Chemie on Tour’ van 2 oktober 2019 bij SACHEM Europe B.V. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.chemie-on-tour.nl

 

Bron: Utilities, nr. 4, 2018