Commentaarronde geopend voor PGS 15: graag verzamelt de VNCW uw commentaar

De conceptversie van de herziening van PGS 15 is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende PGS 15 versie zijn onder andere:

  • Een meer samenhangende benaderingswijze van praktijksituaties. Hierbij is de combinatie van ontvlambaarheid van stoffen en het daarmee gepaard gaande brandgevaar leidend, eventueel aangevuld met overige gevaarsaspecten;
  • De hoeveelheden die opgeslagen kunnen worden zijn verhoogd, als de WBDBO ook van 60 min naar 90 min gebracht wordt;
  • In de opnieuw gedefinieerde veiligheidsniveaus is de bereikbaarheid voor de brandweer een belangrijk aspect. Dit is leidend, niet of een opslag in- of uitpandig is;
  • De opeenvolgende veiligheidsniveaus vragen, gezien de toenemende risico’s, ook een oplopend maatregelenniveau.

 

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 15 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Graag dienen we het commentaar graag collectief als branchevereniging in. We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 25 januari 2024 op digitale wijze zodat we dit gezamenlijk kunnen indienen.