Chemische opslag wil einde goedkoop scoren op veiligheid.

De vereniging voor de opslaghouders van chemische stoffen VNCW verzoekt de politiek een einde te maken aan het willen scoren op veiligheid ten koste van bedrijven. De vereniging kreeg het afgelopen jaar tientallen voorbeelden binnen die als ‘goedkoop scoren op veiligheid’ kunnen worden aangemerkt. Ook worden rechten van bedrijven ontnomen in het kader van veiligheid terwijl minder nobele motieven op de achtergrond meespelen.

 

In een flink aantal gevallen werd duidelijk ‘gezocht’ naar overtredingen, in andere gevallen worden tijdens NIM inspecties in het kader van de BRZO geen overtredingen gevonden, maar staat in de rapportages plotseling een serie aan overtredingen. Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze de ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden.

 

Tevens worden er door de lokale politiek onjuistheden naar buiten gebracht om bedrijven bewust in een verkeerd daglicht te plaatsen. Allerlei motieven spelen hierbij een rol: politieke winst of lucratieve projectontwikkelingen voor huizen en winkelcentra. Lees verder