CBS lanceert nieuwe statistiek over goederenvervoer via buisleidingen

Sinds kort publiceert het CBS een nieuwe statistiek betreffende het vervoer van goederen via buisleidingen. Nederland is het eerste EU-land waar dit soort statistiek beschikbaar is. Omdat EU-landen ieder jaar verplicht zijn gegevens over goederentransport via de weg, het spoor, de zee, binnenvaart of de lucht door te geven aan Eurostat zijn gegevens hierover voldoende beschikbaar. Deze verplichting geldt echter niet voor het transport van goederen via buisleidingen.

Met de data onderstreept het CBS het belang van buisleidingen binnen het goederenvervoer. In Nederland is dit aandeel 16% van het totaal aan goederenvervoer. Zij hopen dat andere landen hun voorbeeld volgen om ook over de grens meer inzichtelijkheid te verkrijgen.

Lees verder op cbs.nl