Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO-bedrijven 2022

Ieder jaar analyseert het RIVM de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In totaal zijn voor 2022 twaalf incidenten geanalyseerd, waarbij op verschillende onderdelen zaken mis gingen.

De rapportage maakt deel uit van de opdracht van het SZW om incidenten die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn onderzocht te analyseren.

Kijk voor de resultaten van het onderzoek op rivm.nl

 

Chemische Logistiek Magazine Ed. 11 is uit

Chemische Logistiek Magazine editie 11 is nu beschikbaar!

In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer artikelen over:

 • De best practice veiligheidsbeheerssystemen chemische logistiek;
 • Veilig radioactieve stoffen vervoeren;
 • ADR veiligheidsadviseur binnenkort ook verplicht voor afzender gevaarlijke stoffen;
 • Veilig vluchten uit je opslag;
 • Het doorschieten met schattingsmodellen voor gevaarlijke stoffen;
 • Het verzekeren van ADR-lading;
 • Geavanceerd zoeksysteem voor chemische stoffen.

  Met bijdrages van o.a. TNO, Nederlandse Arbeidsinspectie, PHOV, DCMR en NIPV.

  Log in om meteen te beginnen met lezen.

  Chemiebeurs 2022 druk bezocht

  Twee jaar geleden moest het nog online, maar op woensdag 28 september kon dit jaar gelukkig weer een ‘live’ versie van de tweejaarlijkse Chemiebeurs plaatsvinden. Centraal thema van de beurs: ‘Gevaarlijke stoffen en ontwikkelingen in regelgeving’.

  Branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW kan terugkijken op een drukbezochte 12e editie van hét jaarlijkse congres van de chemische keten: de Chemiebeurs. Er was een vol programma in Dordrecht op de 28e van september, dit jaar uitgeroepen tot Dag van de Chemische Logistiek.

  Na een zeer enthousiaste presentatie van Arno Folkerts over verandering en leiderschap was het woord aan Gijs van Luyn, senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Van Luyn gaat in op een onderwerp waar veel van de aanwezigen mee te maken krijgen: de Omgevingswet. Na meerdere malen uitgesteld te zijn is de verwachting dat deze wetswijziging op 1 januari 2023 toch echt ingaat. Maar wat houden de wijzigingen nu in en waar moet je als chemisch logistiek bedrijf rekening mee houden? Volgens van Luyn is de overgang naar de Omgevingswet met name een stroomlijning van procedures en zullen er weinig inhoudelijke veranderingen zijn. Wel zullen er wat veranderingen op het gebied van veiligheidsregels plaatsvinden. Het belang van overgangsrecht en de rol van de ‘motiveringsplicht’ worden hierbij benadrukt.  

  Mr. Esther Broeren van Element Advocaten vervolgt het programma met haar presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van bedrijven die actief zijn in de chemische logistiek, bekeken vanuit juridisch perspectief. Meerdere situaties waarbij een gang naar de rechtbank van toepassing was worden uiteen gelegd. Van problemen bij de revisie van een vergunning tot het missen van bewijslast en onenigheid over de temperatuur van nooddouches: de deelnemers van de beurs worden meegenomen in de processen die hier kunnen spelen en waar zij rekening mee kunnen houden indien zij in de toekomst soortgelijke situaties tegen mochten komen.

  Wat betreft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het wegtransport van gevaarlijke stoffen zijn inspecteurs André Schenkel en Arie den Bleker van ILT aanwezig. Zij houden zich dagelijks bezig met de ADR-controles op dergelijk transport. Onderwerpen die centraal staan in de presentatie zijn de meldplicht volgens artikel 47 van de WVGS en verantwoordelijkheden bij het vullen en lossen van tankvervoer.

  Een herkenbare functie voor de vele aanwezigen is die van ‘Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen’. Leon van Zoggel en Marius van der Valk van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) gaan in op de taken die bij deze functie horen en de keten van aansprakelijkheid. Punt van aandacht is het feit dat per 1 januari 2023 ook afzenders van gevaarlijke stoffen verplicht zijn over een veiligheidsadviseur te beschikken.

  In alle lezingen van deze dag staat veiligheid voorop. Zo ook voor Jorieke Meijer van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Om veiligheid te waarborgen is onder meer het uitdragen van een eenduidige boodschap belangrijk. Etikettering speelt hier een rol. In de PGS 15 opslag zijn zowel CLP-pictogramman als ADR-pictogrammen terug te vinden. Maar wat zijn de verschillen en waar moet je nu wat gebruiken? Meijer licht één en ander toe.

  Sponsor van de Chemiebeurs Ansul Solutions, vertegenwoordigt door Jan de Bruin, behandeld het aspect ‘veiligheid’ vanuit de kant van de blussystemen. Ieder blussysteem heeft zo zijn nadelen. Zo ook het alom bekende CO2 blussysteem. De beperkingen van dit systeem en de maatregelen om het effect van deze beperkingen te minimaliseren is dan ook zeker ‘need-to-know’-informatie voor een ieder die zich bezighoudt met de veiligheid binnen een PGS 15 opslag.

  Naast de vele leerzame presentaties was dit jaar voor het eerst de prijsuitreiking van de verkiezing tot ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2022’. Na een overweldigende respons werd tijdens de beurs preventiemedewerker Koen Kruizinga van Vos Logistics tot winnaar uitgeroepen. De heer Kruizinga mag zich tot de volgende verkiezing volgend jaar ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’ noemen.

  Wel aangemeld, maar helaas niet aanwezig kunnen zijn?

  Binnenkort zullen op onze website de presentaties terug te vinden zijn. Houd onze social media (LinkedIn en Twitter) hiervoor in de gaten.

  En de winnaar is… Koen Kruizinga van Vos Logistics

  Na een overweldigende respons hebben wij gisteren tijdens de Dag van de Chemische Logistiek de winnaar bekend mogen maken van de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2022’. Preventiemedewerker Koen Kruizinga van Vos Logistics kreeg tijdens de Chemiebeurs in Dordrecht de award uitgereikt. Hierbij willen wij Koen graag nogmaals van harte feliciteren.

  Gevaarlijke stoffen medewerker 2022: stem nu op jouw favoriet!

  Gezien het belang van de chemische logistiek in Nederland heeft branchevereniging VNCW 28 september uitgeroepen tot Dag van de Chemische Logistiek. De award voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker’ vormt hier een onderdeel van. Na onze oproep aan alle bedrijven die zich bezighouden met het transport en/of de opslag van gevaarlijke stoffen om deel te nemen aan deze verkiezing zijn de 5 medewerkers die kans maken op de award nu bekend.

  Stem nu op jouw favoriet via onze website:

  https://dag.vncw.nl/kandidaten-medewerker-award/

  VNCW gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

  Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) dat dit als verplichting voorschrijft zich veelal richt op de (proces)industrie.

  Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert meer inzicht op in welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal er voor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd wordt.

  Binnen dit project wordt allereerst geïnventariseerd welke verschillende voorbeelden voor ieder VBS-element er zijn. Niet alleen in procedures, maar ook in veiligheidsstudies. In de volgende fase wordt een basisopzet van de Best practice gemaakt en worden de verplichte onderdelen per element gedefinieerd. In de daarop volgende fase wordt de Best practice verder uitgeschreven en worden voorbeelden toegevoegd.

  In een aansluitend project zal de best practice als ‘kapstok’ dienen om data van de VBS-elementen bij verschillende bedrijven te verzamelen. Ook de rest van de keten (klanten en toeleveranciers) zal daarbij betrokken worden. De olievlekwerking van dit project zal hiermee een nog grotere versterking van de veiligheid binnen de logistieke keten opleveren. Het project waaraan een aantal bedrijven en branchevereniging VNCW deelnemen wordt ondersteund door de overheid in het kader van de SVO regeling.

  Bedrijven, overheden en instellingen worden gevraagd deel te nemen aan een inventariserende enquête: www.vncw.nl/VBS2022

  Meld je nu aan voor de Chemiebeurs 2022

  Nog 26 dagen en dan vindt weer hét 2-jaarlijkse congres van de gevaarlijke stoffen keten plaats: de Chemiebeurs. De Chemiebeurs vormt al geruime tijd een gewilde ontmoetingsplek voor producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden.

  Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen m.b.t. kennis over logistieke- en chemische processen. Met een bomvol programma is het evenement een ‘must-be’ voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de chemie-keten.

  Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aanmelden voor de beurs kan nog via chemiebeurs.nl

  VNCW-leden krijgen gratis toegang tot de beurs en kunnen zich aanmelden via onze speciale ledenpagina.

   

  Omgevingsdienst DCMR: bedrijven en burgers worden mondiger

  DCMR houdt toezicht op de meer dan honderd in Rotterdam gevestigde bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Daarnaast controleert zij kleine ondernemers in Rotterdam, de zware industrie van Zeeland én zijn ze het aanspreekpunt voor burgers die overlast ervaren.

  De toezichthouder merkt dat de verhouding tussen industrie en maatschappij verandert. Steeds vaker nemen actieve burgers contact op en steeds vaker schakelen bedrijven gespecialiseerde advocaten in om bezwaar te maken tegen door DCMR vastgestelde overtredingen. Sommige inspecties zijn ronduit grimmig, wat leidt tot een ingewikkelde verstandhouding met deze bedrijven (o.a. ProRail en BP).

  Lees verder op nrc.nl

   

  Informatie over de Omgevingswet op nieuwe bedrijvenpagina’s IPLO

  Op 1 januari 2023 zal één van Nederlands grootste wetswijzigingen ooit plaatsvinden: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om bedrijven hierop voor te bereiden heeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) nu verschillende bedrijvenpagina’s gemaakt. Op deze pagina’s is informatie terug te vinden over o.a. welke regels voor welk bedrijf zullen gelden, hoe voortaan een vergunning aangevraagd moet worden en waar je welke activiteiten mag uitvoeren.

  Op de bedrijvenpagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en het mkb.

  Meer informatie: iplo.nl

   

  Broekman Logistics verkoopt voormalige VLS-activiteiten in Antwerpen

  Broekman Logistics focust zich voortaan volledig op de markten van speciale, verpakte chemicaliën, van constructie- en landbouwmachines en van industrial equipment in de breakbulk industrie. Broekman richt zich daarbij op internationale expeditie en toegevoegde waarde logistiek zoals productie, assemblage en de behandeling van spare parts in warehouses en terminals.

  Verkoop voormalige VLS-activiteiten

  Dit heeft gevolgen voor het portfolio van activiteiten. Zo passen de activiteiten in bulkchemicaliën niet meer binnen de aangepaste strategie. Dat is de reden dat de voormalige VLS-activiteiten in Antwerpen zijn verkocht aan Van Moer Logistics, gevestigd in Zwijndrecht, België.

  Groei in focus segmenten

  In lijn met deze vernieuwde strategie is Broekman Logistics inmiddels gestart met de bouw van een 60.000 m2 grote faciliteit in Weert, waar zij eindassemblage- en fabricagewerkzaamheden voor haar klanten gaat uitvoeren. Vanaf 2023 wordt vanuit de bestaande opslagfaciliteiten in Rotterdam, Born en Venlo de groei van huidige en toekomstige klanten gefaciliteerd.

  De zeer succesvolle en voortdurend groeiende expeditie activiteiten in India, Polen, Nederland, Tsjechië en België worden verder uitgebreid. Vanaf de unieke Breakbulk terminals in Rotterdam blijven lange termijn klanten in de short-sea, metalen en de en duurzame energie-industrie bediend worden. De scheepvaartafdeling blijft de ruggengraat van het bedrijf.

  Best in class in duurzaamheid en digitalisering

  Broekman Logistics blijft focussen op duurzaamheid en de verdere digitalisering van haar processen. De ambitie is om ‘best in class’ te zijn ten opzichte van de concurrentie. Broekman Logistics heeft er alle vertrouwen in dat zij op basis van 60 jaar uitstekende logistieke dienstverlening, haar toegewijde aandeelhouder en bovenal toegewijde medewerkers gaat slagen in de uitvoering van dit plan.