Kamerbrief over Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer het jaarverslag Basisnet over 2020 gestuurd.

Een gedeelte uit de kamerbrief:
Het programma Robuust Basisnet Spoor is opgezet om de structurele overschrijdingen van de beleidsmatig vastgestelde risicoplafonds langs het Basisnet spoor aan te pakken en te zorgen voor een balans tussen de ambities op het gebied van vervoer, bouwen en veiligheid. Zoals ik hieronder nader zal duiden, is ook in 2020 op diverse locaties sprake van overschrijding van de beleidsmatig vastgestelde risicoplafonds. De robuustheid die ik wil aanbrengen moet ervoor zorgen dat het Basisnet meer dan nu de nieuwe ontwikkelingen kan opvangen, waarbij de veiligheid en leefbaarheid rond de infrastructuur verzekerd blijft. In de zoektocht naar het beste antwoord op dit probleem is duidelijk geworden dat er niet één enkele oplossing bestaat binnen het huidige systeem.

Daarom ben ik gaan verkennen hoe de veiligheid rond het spoor beter gediend kan worden dan met de huidige inzet van beleidsmatige risicoplafonds als sturingsinstrument. Omdat dat geen simpele vraag is, heeft dat geleid tot een proces waarin we stap voor stap verder komen, maar ook al doende de route bijstellen. Daarbij sluit ik ook zoveel mogelijk aan bij de Omgevingswet. Door middel van pilots wil ik, met betrokken partijen, in beeld brengen welke verbeteringen uitvoerbaar en succesvol zijn. Pas na conclusies daarover komt aanpassing van de regelgeving in beeld. In deze brief zal ik op al deze facetten nader ingaan.

De gehele kamerbrief is terug te vinden op rijksoverheid.nl.

 

Teleurstellend onderzoek Algemene rekenkamer over bedrijven die werk en met gevaarlijke stoffen

‘De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend’; trekt de Algemene rekenkamer als conclusie, met ‘als belangrijke oorzaak het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken’. ‘Een over het algemeen teleurstellend onderzoek en rapportage’; aldus Luciën Govaert van de VNCW, de branchevereniging van de chemische keten. ‘het is wederom makkelijk wijzen naar bedrijven in de werken met gevaarlijke stoffen en van achter een bureau conclusies te trekken terwijl er door deze bedrijven op dagelijkse basis serieus werk van veiligheid gemaakt wordt’.

In de rapportage wordt aangegeven dat toezichthouders, handhavers en de verantwoordelijke bewindslieden in het duister tasten. ‘De rapportages en bevindingen met alle bevindingen worden al overzichtelijk gepresenteerd’; aldus de VNCW. ‘Daarbij zijn alle bevindingen openbaar en voor iedere Nederlander te raadplegen’.  De branchevereniging vraagt zich juist eerder af of er niet al te veel aan informatie openbaar staat en zit zeker niet te wachten op meer informatiebronnen. ‘We zijn zeker voor transparantie, maar iedereen die kwaad wil kan inmiddels steeds meer bij wat en waar. Dat terwijl de fysieke dreiging en dreiging via cybercriminaliteit voortdurend afgeweerd moet worden en juist voor meer risico’s zorgen’.

Volgens het onderzoek worden inspecties niet risicogericht gehouden, maar bedrijven ervaren zelf wel degelijk intensiever bezocht te worden wanneer overtredingen geconstateerd zijn en vinden er actieve nacontroles plaats. ‘Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat bij het merendeel van de bedrijven nauwelijks inspecteurs langs komen, terwijl bij tientallen van deze bedrijven het risico op een overtreding hoog is. Dat klopt; bedrijven die er alles aan doen om de veiligheid hoog te houden worden minder bezocht dan bedrijven die het minder doen. Met corona is het wellicht wat minder intensief geweest, maar risicovolle bedrijven worden tenminste jaarlijks door een overheid bezocht. Het toezicht vanuit de overheid ligt in Nederland al beduidend hoger dan die van ons omringende landen’; aldus de VNCW.

In de rapportage wordt veelvuldig het woord ‘milieucriminaliteit’ genoemd, terwijl bedrijven en medewerkers werkzaam in de chemische keten in Nederland niet met dit soort termen geassocieerd willen worden. Op dagelijkse basis wordt door heel veel professionals werk gemaakt van veiligheid en staat de zorg voor het milieu hoog in het vaandel. ‘We zijn als sector voortdurend druk in de weer om risico’s naar nul te leiden en dat vraagt om aandacht.  De aandacht die de Algemene rekenkamer met deze rapportage geeft gaat in ieder geval niet leiden tot een positieve aanpak’.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en de -evaluatie risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft er een wijziging plaats gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Met de herziening moet de veiligheid en gezondheid van werknemers beter gewaarborgd worden. De vorige versie van het besluit was hier niet afdoende geschikt voor. Het omvatte een complexe aanwijssystematiek, had een overlap met het BRZO 2015 en had geen aansluiting op CLP. De nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet bedrijven helpen om de ARIE beter te kunnen naleven en handhaven.

Een concept-wijziging van het besluit ligt nu ter internetconsultatie. De concept regeling, nota van toelichting, IAK beantwoording en de lijst met gevaarlijke stoffen zijn te downloaden op internetconsultatie.nl

 

Chemie on Tour 2021 – Risico’s benaderen in PGS 15 & PGS 37 Nieuwe Stijl

Wat kan ik verwachten van de nieuwe richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen? En van de PGS 15 Nieuwe Stijl? Hoe vul ik het onderwerp ‘Incidentbestrijding’ in bij mijn bedrijf? En hoe gaat een bedrijf als Vos Logistics om met het oefenen van scenario’s?

Zomaar wat vragen die centraal staan bij deze ‘Chemie on Tour’ van de chemische keten. Thema van deze Tour is ‘Risico’s benaderen in PGS 15 & PGS 37 Nieuwe Stijl’. Naast diverse lezingen staat ook een rondleiding bij de host van deze Tour (Vos Logistics) op het programma.

Chemie on Tour 2021 zal op 28 september 2021 plaatsvinden bij Vos Logistics in Roosendaal.

 

Aanmelden voor de Tour is vanaf vandaag mogelijk op www.chemie-on-tour.nl

 

 

Tijdens de Tour zullen lezingen verzorgd worden door Elske van de Fliert (Zero-e/Voorzitter PGS 37 commissie), Alwin van Aggelen (Sr. Risk Management Consultant bij A-RisC), Stéphane Santy (Expert gevaarlijke stoffen/voorzitter DSGA-examencentrum ESI) en Eveline Vermeulen/Frank Schets (Vos Logistics). Daarnaast worden de best practices bij een grote logistieke onderneming zoals Vos Logistics toegelicht en op locatie bekeken.

Chemische Logistiek Magazine Ed. 6

CLM Ed. 6 is nu beschikbaar!

Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:

– Het zekeren van gevaarlijke lading;
– Gemengd afmeren in de haven van Rotterdam;
– Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
– Het veilig rijden met een Li-ION accu in je heftruck;
– Blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen tijdens tank(auto)reiniging;
– Een kijkje in de keuken bij… Dobbe Transport B.V. & Draka Interfoam B.V.;
en nog veel meer.

Met bijdrages van o.a. Stichting Transport & Logistiek, Inspectie Leefomgeving & Transport en het Specialisme IBGS.

Log in om meteen te beginnen met lezen.

 

Digitale PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar

PGS 28 (Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen) en PGS 33-1 (Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen) zijn de eerste PGS-en die vanaf nu in digitale vorm beschikbaar zijn.

Doel van de digitale PGS-en is om de PGS-en Nieuwe Stijl overzichtelijker en beter doorzoekbaar te maken. Zo zijn er directe links naar scenario’s en bijbehorende doelen/maatregelen opgenomen.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Bijgewerkte ZZS-lijst – mei 2021

Afgelopen maand zijn door het RIVM weer verschillende stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Na onderzoek op verzoek van omgevingsdiensten zijn de volgende stoffen aan de lijst toegevoegd:

 • perfluorheptaanzuur
 • natriumboorhydride
 • aromatische koowaterstoffen
 • calcium, vertakt alkylfenaatsulfide
 • destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten
 • destillaten (aardolie), stoomgekraakt
 • dieselolie
 • destillaten (aardolie), zware, directe destillatie
 • destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
 • een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 165°C tot 290°C.
 • kerosine
 • verzameling koolwaterstoffen C10-C13, > 1% naftaleen
 • respirabel kristalijn silicastof (cristoballiet, tridymiet, kwarts)

 

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen op rvs.rivm.nl

Meer waterstoftrucks in België in 2025

Het nieuwe HyTrucks-consortium, een samenwerking tussen Air Liquide, DATS 24 en de Haven van Antwerpen, wil dat er in 2025 300 vrachtwagen op waterstof in België rijden. Het initiatief wordt vanuit verschillende hoeken ondersteund, onder meer door de Nederlandse en Vlaamse regering in de vorm van het kenniscentrum Waterstofnet.

Met het HyTrucks-project zou alleen al de CO2-uitstoot met meer dan 30.000 ton per jaar dalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de voertuigen in 2025 ook beschikbaar voor in de verkoop.

Idee achter het project is om in eerste instantie waterstoftrucks in te zetten in havengebieden en grote logistieke centra. Dit voor zowel lokaal als internationaal vervoer.

 

Lees verder op transportmedia.be