Betalen voor inspecties zeer onwenselijk.

‘Betalen voor inspecties is een zeer onwenselijke ontwikkeling’, laat de VNCW deze week weten. Eerder dit jaar gaf de Tweede Kamer aan dat chemische bedrijven best een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen inspectiekosten. Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld wilde daar in eerste instantie niet direct aan, omdat bedrijven indirect al meebetalen als ze bij overtredingen boetes en dwangsommen krijgen opgelegd. Mansveld ging er daarnaast van uit dat inspectiekosten uit het potje algemene middelen betaald kon worden en gaf daarbij aan, dat  uit die opbrengsten de kosten van het toezicht al (gedeeltelijk) gedekt worden.

Een mening die nu door de Staatssecretaris wordt heroverwogen. De inspectie onderzoekt nu of niet alleen de ‘vervuilers’ moeten betalen, maar ook de bedrijven die het goed doen. Alsof chemische bedrijven niet ook al belastingen afdragen en/of een aparte status hebben. Uit de afdracht van het VPB kunnen de inspectiekosten ruimschoots betaald worden. De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven verbaasd zich hierover: ‘alsof je van de agent langs de kant van de weg onafhankelijk van een overtreding ook een rekening krijgt voor het feit dat hij of zij je gecontroleerd heeft. Zo kunnen er vreemde taferelen ontstaan. In landen waar dit is ingevoerd wil men er juist van af’. De VNCW verzoekt de Staatssecretaris haar standpunt van eerder dit jaar te handhaven en zich te concentreren op de bedrijven die regels niet naleven.