Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst.

Door het lezen van de tabel zijn de grote lijnen van de Omgevingswet te ontdekken, waarbij je kunt zien wat waarom gaat veranderen.

Een overzicht van de tabellen en meer informatie is te vinden op iplo.nl

 

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie

“Als ik met een cirkelzaag op het dak sta, dan snapt iedereen dat het gevaar met zich meebrengt. Maar als ik met een stof werk is vaak moeilijk te beoordelen wat het risico is. Je ziet of ruikt het niet altijd.” (Bron: LinkedIn)

Hierom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de Stoffencheck-app ontwikkeld. Werknemers kunnen zo zelf controleren hoe gevaarlijk de stoffen waarmee ze werken zijn. Meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen is nu terug te vinden in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het jaarverslag zelf en meer informatie is terug te vinden op nlarbeidsinspectie.nl

Inzameling commentaar PGS 37-2 via VNCW

De laatste tijd neemt de opslag van lithium-houdende energiedragers toe. Een richtlijn voor het veilig opslaan van deze energiedragers is dan ook zeker welkom, mede omdat de huidige wet- en regelgeving op dit vlak beperkt is. Hierom is de PGS 37 ontwikkeld. Doel van deze richtlijn is het vastleggen van de maatregelen waarmee risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn.

De conceptversie van de PGS 37-2 (Lithium-houdende energiedragers: Opslag) ligt momenteel open voor commentaar. Het is mogelijk om als individu via de PGS-website commentaar in te dienen, maar om sterker te staan als branche zal branchevereniging VNCW een gezamenlijke reactie geven op de richtlijn.

Wil je een reactie geven op de conceptversie van de PGS 37-2, laat het ons dan voor 24 mei weten via bs@vncw.nl

Reacties van zowel VNCW- als niet-VNCW-leden zijn van harte welkom.

Conceptversie PGS 37-2 opslag lithium-houdende energiedragers open voor commentaar

Vanaf vandaag is het mogelijk om commentaar te geven op de PGS 37-2. Doel van deze richtlijn is het vastleggen van de maatregelen waarmee risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn.

De laatste tijd neemt de opslag van lithium-houdende energiedragers toe. Een richtlijn voor het veilig opslaan van deze energiedragers is dan ook zeker welkom, mede omdat de huidige wet- en regelgeving op dit vlak beperkt is.

De PGS 37-2 is van toepassing op alle hiergenoemde ADR-indelingscodes:

 • UN 3171: Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld hoverboard)
 • UN 3166: Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)
 • UN 3480: Li-ion batterijen
 • UN 3481: Li-on batterijen verpakt bij of met apparatuur
 • UN 3090: Li-metaal batterijen
 • UN 3091: Li-metaal batterijen verpakt bij of met apparatuur
 • UN 3536: Lithium-batterijen ingebouwd in laadeenheid (inclusief metallisch lithium) 

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023

Het Ontwerp-KB met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is door Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Volgens De Jonge is er meer tijd nodig om een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren. Zorgvuldigheid is geboden omdat een goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven van belang is en gebiedsontwikkeling niet gehinderd dient te worden.

Lees verder op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Chemische Logistiek Magazine Ed. 9

Chemische Logistiek Magazine editie 9 is nu beschikbaar!

In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer:

 • Wijzigingen voor het luchtvervoer van lithium batterijen;
 • Aanvullingen op de REACH kandidaatslijst;
 • Harmonisatie van weginspecties binnen Europa door de ECR;
 • Een inkijk in de hobbelige weg van een veiligheids-wetswijzigingsvoorstel;
 • Het beperken van de maatschappelijke gevolgen van een brand;
 • Een kijkje in de keuken bij logistiek dienstverlener H.Essers;
 • De gevolgen van het verbod op fluorhoudend blusschuim.

Log in om meteen te beginnen met lezen.

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

Tijdelijk is er een subsidieregeling voor de versterking van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten in de periode 2022-2027. Doel van de regeling is om bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen.

De subsidie kan aan zowel brancheorganisaties als kmo’s verstrekt worden.

Lees verder op wetgevingskalender.overheid.nl.

Verdere stijging in overnames transport- en logistieksector

Uit onderzoek van Match Plan komt naar voren dat de sterke groei van het aantal fusies en overnames binnen de transport en logistiek ook dit jaar lijkt door te zetten. Schaalvergroting speelt hierbij een belangrijke rol. Enkele cijfers: in het eerste kwartaal van 2021 hebben er 85 transacties plaatsgevonden binnen deze sector. Dit is meer dan de eerste kwartalen van 2020 en 2019. Ook is dit bijna net zo hoog als het recordaantal transacties van 90 overnames/fusies in het tweede kwartaal van 2019.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op consultancy.nl.

Charlotte Kottier start als programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij De Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2022 zal Charlotte Kottier in haar nieuwe functie als programmamanager BmGS verantwoordelijk zijn voor de inzet van de arbeidsinspectie op het gebied van procesveiligheid en beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Kottier heeft Hogere Veiligheidskunde in Utrecht gestudeerd en is momenteel nog sr. projectleider bij de Inspectie SZW (vanaf 1 januari getiteld ‘De Nederlandse Arbeidsinspectie’).

Lees verder op algemenebestuursdienst.nl

Chemische Logistiek Magazine Ed. 8

CLM Ed. 8 is nu beschikbaar!

Onderwerpen in deze editie zijn onder meer:
– ILT adviseert: Veilig IBC’s met gevaarlijke stoffen transporteren
– Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?
– Risico’s benaderen in de PGS 15 en PGS 37
– Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden aan board’
– Herontwerp en vernieuwing koel- en brandblussysteem BASF Antwerpen
– Het ADR in het Nederlands
– Oppassen met CMR-stoffen.

Log in om meteen te beginnen met lezen.