Aanvraag subsidie Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) nog mogelijk tot 1 oktober

Eenieder die werkzaam is in de industriële sector, met gevaarlijke stoffen werkt én met andere partijen de omgevingsveiligheid wil versterken komt in aanmerking voor een subsidie. De regeling is open voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Onderwerpen binnen een subsidieaanvraag kunnen bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheidscultuur en het bevorderen van een veilig bedrijventerrein zijn. Voorwaarde is dat het project binnen 2 jaar afgerond dient te worden.

De aanvraag voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) is nog tot en met 1 oktober 2021 in te dienen.

Meer informatie is te vinden op rvo.nl