“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

De branchevereniging voor de gevaarlijke stoffen transport en opslag
Build & Design
Build & Design
Slide Background


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten

Gratis E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’

De veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens vereist aandacht. Helaas krijgt het die aandacht niet altijd en dat baart branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW zorgen. Om deze veiligheidsaspecten verder te versterken is er daarom een nieuwe E-learning cursus ontwikkeld, specifiek gericht op deze taak. Deze ontwikkeling is een direct…

Nieuwe richtlijn PGS 31 gevaarlijke vloeistoffen in tanks beschikbaar

Eind maart heeft de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen de definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ gepubliceerd. De PGS 31 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties…

Chemische Logistiek Magazine Ed. 17 nu beschikbaar

Chemische Logistiek Magazine (CLM) editie 17 is nu beschikbaar! In deze nieuwste editie van CLM onder meer artikelen over: Wijzigingen in wetgeving gevaarlijke stoffen 2024 Veiligheid in ammoniakketens Tankcleaning binnentankschepen Gratis E-learning laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens Brandbrief VNCW inzake PGS 15 De PGS 37-2 Wijzigingen in de CLP-verordening Met bijdrages van o.a. NIPV,…

NIPV-onderzoek naar de noodzaak van aandachtsgebieden langs tunnels

In Nederland maken we voor het transport van gevaarlijke stoffen gebruik van het Basisnet. Hierin staan de aangewezen transportroutes voor deze stoffen. Sinds de invoering van de Omgevingswet liggen er langs het gehele Basisnet aandachtsgebieden waarbinnen speciale voorschriften gelden voor locaties met zeer kwetsbare gebouwen. Er is een uitzondering voor gebieden die aan tunnels gelegen…

Ministerie organiseert cyberweerbaarheidsconferentie

Op maandag 3 juni organiseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een cyberweerbaarheidsconferentie in Utrecht. In de digitale wereld waar wij in leven acht het ministerie het versterken van cyberweerbaarheid als belangrijke voorwaarde om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. De conferentie wordt georganiseerd om organisaties voor te bereiden op wat er aan regelgeving…

Handreiking Gelijkwaardigheid PGS gepubliceerd

Binnen de chemische logistiek dient rekening gehouden te worden met de verschillende PGS-richtlijnen die beschikbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook PGS-handreikingen. Bedrijven zijn niet verplicht zich aan deze handreikingen te houden wanneer zij activiteiten op het gebied van gevaarlijke stoffen ondernemen, maar de handreikingen bevatten wel relevante informatie. De handreiking ‘Beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen’ is zojuist…

Tanker Chemical Challenger gaat varen op VentoFoils

Nederlandse rederij Chemship is dankzij de recent geïnstalleerde VentoFoils op chemicaliëntanker Chemical Challenger in het bezit van het eerste schip in zijn soort dat gaat varen met deze vliegtuigvleugels als mechanische zeilen. De zeilen helpen bij de voorstuwing van het schip en leveren naar verwachting een brandstofbesparing (en dus een verminderde CO2-uitstoot) van 10% op.…

Rapportage inzake HNS-verdrag

Op 15 februari jl. heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsgevonden over de goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (36323). Bedrijven moeten dit jaar in een rapportage aangeven hoeveel gevaarlijke of schadelijke stoffen zij in 2023…

Verkenning kansen en mogelijkheden vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’ gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie. De onderzoekers geven aan dat door…

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater

In opdracht van het Vlaams Gewest heeft het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (VITO) een studie over Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater uitgevoerd. De studie is een veelomvattende analyse die bijdraagt aan het aanpakken van PFAS-vervuiling in Vlaanderen. Deze analyse richt zich op het inventariseren en beoordelen…
youtube