“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Slide Background
Build & Design
Build & Design


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

‘Dag van de Chemische Logistiek’ en award ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2022’

Op 28 september 2022 zal voor het eerst de Dag van de Chemische Logistiek plaatsvinden. Op deze dag vestigen wij als branchevereniging VNCW de aandacht op onze belangrijke en onmisbare sector binnen Nederland. Hierbij kijken we uiteraard ook naar de medewerkers binnen onze branche. De chemiesector produceert en bewerkt grondstoffen en producten door middel van…

Chemiebeurs 2022

Op 28 september 2022 vindt voor de 12e keer de Chemiebeurs plaats: hét 2-jaarlijkse congres van de gevaarlijke stoffen keten. De Chemiebeurs vormt al geruime tijd een gewilde ontmoetingsplek voor producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden. Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen over kennis over logistieke- en chemische processen. Met een…

Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Omdat momenteel één van de partijen in de transportketen van gevaarlijke stoffen door de lucht niet onder het huidige systeem van erkenningen valt wijzigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht. De partij waar het om gaat is de logistieke diensterverlener welke gevaarlijke goederen voor derden in opslag…

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst. Door het lezen van de tabel zijn de grote…

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie

“Als ik met een cirkelzaag op het dak sta, dan snapt iedereen dat het gevaar met zich meebrengt. Maar als ik met een stof werk is vaak moeilijk te beoordelen wat het risico is. Je ziet of ruikt het niet altijd.” (Bron: LinkedIn) Hierom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de Stoffencheck-app ontwikkeld. Werknemers kunnen zo zelf controleren…

Inzameling commentaar PGS 37-2 via VNCW

De laatste tijd neemt de opslag van lithium-houdende energiedragers toe. Een richtlijn voor het veilig opslaan van deze energiedragers is dan ook zeker welkom, mede omdat de huidige wet- en regelgeving op dit vlak beperkt is. Hierom is de PGS 37 ontwikkeld. Doel van deze richtlijn is het vastleggen van de maatregelen waarmee risico’s van opslag van…

Conceptversie PGS 37-2 opslag lithium-houdende energiedragers open voor commentaar

Vanaf vandaag is het mogelijk om commentaar te geven op de PGS 37-2. Doel van deze richtlijn is het vastleggen van de maatregelen waarmee risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. De laatste tijd neemt de opslag van lithium-houdende energiedragers toe. Een richtlijn voor het veilig opslaan van deze energiedragers is dan ook…

Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023

Het Ontwerp-KB met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is door Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Volgens De Jonge is er meer tijd nodig om een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren. Zorgvuldigheid is geboden omdat een goede dienstverlening aan inwoners en…

Chemische Logistiek Magazine Ed. 9

Chemische Logistiek Magazine editie 9 is nu beschikbaar! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer: Wijzigingen voor het luchtvervoer van lithium batterijen; Aanvullingen op de REACH kandidaatslijst; Harmonisatie van weginspecties binnen Europa door de ECR; Een inkijk in de hobbelige weg van een veiligheids-wetswijzigingsvoorstel; Het beperken van de maatschappelijke gevolgen van een brand;…

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

Tijdelijk is er een subsidieregeling voor de versterking van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten in de periode 2022-2027. Doel van de regeling is om bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. De subsidie kan aan zowel brancheorganisaties als kmo’s verstrekt worden. Lees verder op wetgevingskalender.overheid.nl.