“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

De branchevereniging voor de gevaarlijke stoffen transport en opslag
Build & Design
Build & Design
Slide Background


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten

Handreiking Gelijkwaardigheid PGS gepubliceerd

Binnen de chemische logistiek dient rekening gehouden te worden met de verschillende PGS-richtlijnen die beschikbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook PGS-handreikingen. Bedrijven zijn niet verplicht zich aan deze handreikingen te houden wanneer zij activiteiten op het gebied van gevaarlijke stoffen ondernemen, maar de handreikingen bevatten wel relevante informatie. De handreiking ‘Beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen’ is zojuist…

Tanker Chemical Challenger gaat varen op VentoFoils

Nederlandse rederij Chemship is dankzij de recent geïnstalleerde VentoFoils op chemicaliëntanker Chemical Challenger in het bezit van het eerste schip in zijn soort dat gaat varen met deze vliegtuigvleugels als mechanische zeilen. De zeilen helpen bij de voorstuwing van het schip en leveren naar verwachting een brandstofbesparing (en dus een verminderde CO2-uitstoot) van 10% op.…

Rapportage inzake HNS-verdrag

Op 15 februari jl. heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsgevonden over de goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (36323). Bedrijven moeten dit jaar in een rapportage aangeven hoeveel gevaarlijke of schadelijke stoffen zij in 2023…

Verkenning kansen en mogelijkheden vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’ gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie. De onderzoekers geven aan dat door…

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater

In opdracht van het Vlaams Gewest heeft het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (VITO) een studie over Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater uitgevoerd. De studie is een veelomvattende analyse die bijdraagt aan het aanpakken van PFAS-vervuiling in Vlaanderen. Deze analyse richt zich op het inventariseren en beoordelen…

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal). Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn nu gebundeld op de IPLO-website. Basisinformatie over het Bal is terug te vinden op een…

Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Studiebureau Vinçotte NV zal in opdracht van het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving Vlaanderen onderzoek doen naar de indirecte risico’s bij Seveso-inrichtingen. Aanleiding voor het onderzoek is dat in Vlaanderen de indirecte risico’s voor deze inrichtingen op een niet uniforme wijze behandeld worden, zowel voor wat betreft het bepalen van de risico’s als het…

Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari van dit jaar hebben de Brzo-omgevingsdiensten een nieuwe naam: Seveso-omgevingsdiensten. In de Omgevingswet worden Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) nu ook aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. ‘Seveso’ verwijst naar een Noord-Italiaanse gemeente waar in 1976 een grote ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond en wat geleid heeft tot…

Emplacement Pernis weer tijdelijk buiten gebruik

Wegens nieuwe lekkages in de brandblusvoorziening op emplacement Pernis is het op dit moment niet mogelijk om wagons met gevaarlijke stoffen te rangeren. Ondanks dat de kans op een incident op het emplacement zeer klein is, is er toch voor gekozen het rangeren met gevaarlijke stoffen stop te zetten. Alle terminals op Pernis blijven wel…

Samenwerking vervoer gevaarlijke goederen IATA en ICAO verlengd

De langdurige samenwerking tussen IATA (brancheorganisatie luchtvaartmaatschappijen) en ICAO (burgerluchtvaartorganisatie van de VN) met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht is verlengd. Willie Walsh (directeur-generaal bij IATA) geeft aan dat de deal tot een ‘efficiëntere en meer robuuste supply chain’ zal leiden. “Het veilig vervoer van gevaarlijke goederen is staande praktijk…
youtube