“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Slide Background
Build & Design
Build & Design


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

Deel aanvoerlogistiek HG uitbesteed aan Broekman Logistics

Schoonmaakmiddelenfabrikant HG en Broekman Logistics hebben een langdurige overeenkomst ondertekend voor warehousing & value added services in Venlo. HG heeft besloten deze diensten naar een externe locatie te verplaatsen. Mede dankzij de brede ervaring in de behandeling van specialistische chemische producten is voor VNCW-lid Broekman gekozen. Lees verder op transport-online.nl

Evaluatie PGS Nieuwe Stijl: verbeteringen gewenst

Binnen de Sector Milieu & Industrie van Brandweer Nederland is er naast alle aandacht voor de invoering van de Omgevingswet momenteel ook volop aandacht voor de evaluatie van de herziening van de PGS-reeks naar PGS Nieuwe Stijl. Vanwege een hoge druk in de sector is het voor de samenwerkende veiligheidsregio’s belangrijk om te beschikken over…

Nieuwe ARIE-regeling in aantocht

Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE-regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE-regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met…

Nederland en Duitsland ondertekenen convenant voor gebruik LZV

Minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) en de Duitse Minister Scheuer hebben een convenant ondertekend waardoor Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV’s) voortaan de grensovergang met Duitsland mogen passeren. In tegenstelling tot een gewone vrachtwagencombinatie met een begrenzing van 50 ton mag een LZV in Nederland max. 60 ton zwaar zijn. Een LZV kan tot 30% aan…

Herziening EU-wetgeving voor de gevarenindeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

De Europese Commissie vraagt eenieder die te maken krijgt met de gevolgen van de herziening van de CLP-verordening deel te nemen aan hun openbare raadpleging. Dit kan door middel van het invullen van een online vragenlijst. Met deze raadpleging wil de Commissie standpunten van verschillende belanghebbenden en burgers verzamelen. De herziening van de CLP-verordening (Verordening…

Geslaagde Chemie on Tour bij Vos Logistics

Wat kan ik verwachten van de nieuwe richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen? En van de PGS 15 Nieuwe Stijl? Hoe vul ik het onderwerp ‘Incidentbestrijding’ in bij mijn bedrijf? En hoe gaat een bedrijf als Vos Logistics om met het oefenen van scenario’s? Zomaar wat vragen die centraal stonden bij de Chemie on Tour…

Chemische Logistiek Magazine Ed. 7

CLM Ed. 7 is nu beschikbaar! In deze editie o.a.: – Nieuws over de nieuwe ARIE-regeling; – Veilig transporteren met droogijs; – De waterstoftruck is in opkomst; – Het ontgassen van binnenvaartschepen; – Trainingsverplichting vanuit de IMDG Code; – Politici op zomerstage bij Vlaamse chemiebedrijven; – Uitdagingen tijdens de bouw van een PGS 15 opslag.…

NEN 3011 norm voor veiligheidskleuren en -tekens herzien

De NEN heeft een herziening van de norm voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte gepubliceerd. De NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. Nieuw in deze editie van de NEN 3011 zijn vluchtwegaanduidingen…

Aanvraag subsidie Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) nog mogelijk tot 1 oktober

Eenieder die werkzaam is in de industriële sector, met gevaarlijke stoffen werkt én met andere partijen de omgevingsveiligheid wil versterken komt in aanmerking voor een subsidie. De regeling is open voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Onderwerpen binnen een subsidieaanvraag kunnen bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheidscultuur en het bevorderen van een veilig bedrijventerrein…

Invoering Omgevingswet verplaatst naar 1 juli 2022

Om het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte te geven om de nieuwe wet zorgvuldig te implementeren is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst naar 1 juli volgend jaar. In de Route 2022 zijn de diverse mijlpalen om dit doel te behalen terug te vinden. Hierin zijn ook nieuwe mijlpalen terug te vinden.…