“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Build & Design
Build & Design
Winnaar award Gevaarlijke stoffen medewerker 2022 Koen Kruizinga
Slide Background


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

ILT oproep: pas veiligheidsbladen voor 1 januari 2023 aan

Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen roept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 wordt hierop gecontroleerd. Verkeerde informatie op een VIB kan er toe leiden dat een medewerker die met gevaarlijke stoffen werkt…

Wijzigingen Activiteitenregeling luchtemissies

Op 5 november zijn er twee wijzigingen in de Activiteitenregeling in werking getreden die relevant zijn voor emissies naar de lucht. Het gaat hier om het overgangsrecht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de erkende maatregel voor asfaltcentrales. Het overgangsrecht voor stoffen/stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is aangepast van 1 januari 2025 naar…

Oprichting internationaal schadefonds voor ongevallen op zee met gevaarlijke stoffen

Om partijen die schade lijden door een ongeval met een zeeschip met gevaarlijke en schadelijke stoffen beter te beschermen heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van deze stoffen over zee te implementeren (HNS-verdrag). Hiermee komt de oprichting van een internationaal schadefonds voor dit soort scheepsongevallen dichterbij. Uit…

Revisie PGS 35 waterstof

Met het oog op de uitrol van waterstof als alternatieve brandstof zijn verschillende PGS’en (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) van belang. Zo kunnen we volgend jaar rekening houden met een herbenoeming van PGS 26-2 naar PGS 36 en de publicatie van PGS 38 over multifuel tankstations. Begin volgend jaar zal de PGS Adviescommissie gevraagd worden om de…

PGS 37 richtlijn voor lithium-houdende energiedragers medio 2023 verwacht

Eerder dit jaar zijn de concept richtlijnen voor de PGS 37-1 (Energie Opslag Systemen – EOS) en PGS 37-2 (Opslag) gepubliceerd. Momenteel is de afrondende fase voor beide richtlijnen aangebroken. Al meerdere jaren vraagt de markt om duidelijke regels voor lithium-houdende batterijen. Vanwege de verschillende belangen en de grote hoeveelheid ontvangen verbetervoorstellen op de concept…

RID 2023 nu beschikbaar

De 2023-versie van het RID (Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) is nu beschikbaar op onze website. Voor nu is deze versie alleen nog in het Engels beschikbaar. Zodra de Nederlandse versie beschikbaar is zullen wij deze ook op onze website opnemen en u hiervan op de hoogte stellen.

Omgaan met gevaarlijke stoffen op de weg

Jaarlijks wordt er een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen over de Nederlandse snelwegen vervoerd. Afgelopen jaar was dit meer dan 16,5 miljoen ton. Om in beeld te brengen hoe ervoor gezorgd wordt dat dit allemaal veilig verloopt heeft Rijkswaterstaat een video gedeeld. Lees verder op: rwsverkeersinfo.nl

ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats van de officiële routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Lees verder op: veiligheidsadviseurs.org

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier om het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het…

Zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders

Houd u zich binnen uw bedrijf bezig met de veiligheid rondom de logistiek van gevaarlijke stoffen? Dan is wellicht het zakboek ‘Energietransitie voor incidentbestrijders’ van het NIPV – officieel opgesteld voor de brandweer – ook voor u interessant. Het zakboek bundelt de voornaamste risico’s en handelingsperspectieven in zakboekformaat. Gekeken wordt naar onder meer accu’s, biomassa,…
youtube