“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Slider

De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

ADR en ADN 2021

ADR en ADN 2021 In CLM Ed. 4 besteedden wij al aandacht aan de beperkte wijzigingen in het ADN 2021. Op onze website is nu de Engelstalige versie van het ADR 2021 terug vinden: – ADR 2021, Vol. 1 (EN) – ADR 2021, Vol. 2 (EN) – ADR 2021, Correcties Ook het ADN 2021 is…

Veiligheidsdocument voor kleinschalige Elektriciteit Opslag Systemen (EOS’en)

Li-ion accu’s als opslag voor energie op kleinschalig niveau in de vorm van ‘powerwalls’ of ‘thuisbatterijen’ komt steeds vaker voor. Vanwege het ontbreken van veiligheidskaders heeft het Instituut Fysieke Veiligheid een document met uitgangspunten opgesteld om veilig een EOS te plaatsen. Daarnaast biedt het document handvaten om het gesprek tussen veiligheidsregio’s, bevoegd gezag, verzekeraars en…

Gezond werken met een slimme helm

Gevaarlijke en ongezonde werksituaties voorkomen is overal het doel. Helaas lukt dit niet altijd en overlijden er jaarlijks zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dit te veranderen heeft TNO de ‘Virtual Occupational Hygiene Assisant’ (VOHA) ontwikkeld. Bij de VOHA staat het principe van ‘realtime meten’ voorop. Gedurende de…

Technisch Bulletin 77B Pompsets voor VBB-systemen gepubliceerd

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft het nieuwste Technisch Bulletin gepubliceerd. Bulletin 77B gaat in op alle aspecten voor ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor blussystemen. Het CCV is voorstander van het samenvoegen van voorschriften voor sprinklerinstallaties in de verschillende Technische Bulletins. In TB 77B zijn de volgende TB’s samengevoegd: TB 62, TB…

Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van…

Chemische Logistiek Magazine editie 4

CLM Ed. 4 is nu beschikbaar! Editie 4 staat weer vol met onderwerpen waar je binnen de chemische logistiek mee te maken kunt krijgen. Zo gaan we in op de ADR wijzigingen die per 1 januari gelden en de ADN wetgeving in combinatie met de ATEX-richtlijn. Ook de verschillen tussen IATA en ICAO voor wat…

UFI Code verplicht vanaf 1 januari 2021

Sinds dit jaar hebben we een nieuw element binnen de gevaarlijke stoffen informatiebronnen: de UFI Code (Unique Formula Identifier / Unieke Formule Identificatie). Deze uit 16 karakters bestaande code wordt in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt. Dit maakt het voor vergiftigingencentra makkelijker om de exacte inhoud van het product te identificeren. Het…

Knelpuntenonderzoek ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’ afgerond

In het kader van het project ‘Knelpunten in Innovatieve Oplossingen’ (KIO), waarvoor een safetydeal met de overheid is afgesloten, heeft branchevereniging VNCW diverse knelpunten binnen de chemische keten geïnventariseerd. Eén van de knelpunten betreft het veilig vluchten uit een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waar een hoog risico blusinstallatie aanwezig is. Dit knelpunt is samen…

Online Chemiebeurs groot succes

Op woensdag 30 september vond voor het eerst een online editie van de Chemiebeurs plaats. Centraal thema van de beurs: ‘Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten’. Na 10 ‘live’-edities was de 11e Chemiebeurs dit jaar voor het eerst in webinar-vorm te volgen door professionals in de chemiebranche. Dit uiteraard vanwege de maatregelen omtrent…

Chemische Logistiek Magazine Editie 3

CLM Editie 3 is uit! Het ADR voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is welbekend, maar hoe zit het met de IMDG Code voor dergelijk transport over zee? Waar zitten de grote verschillen en wat zijn veel gehoorde misverstanden? En waar moet ik precies op letten bij de aanleg en het onderhoud…