“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Build & Design
Build & Design
Winnaar award Gevaarlijke stoffen medewerker 2022 Koen Kruizinga
Slide Background


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

Team ADR Vlaanderen deelt nota ADR 2023

Het team ADR van de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit & Openbare werken (Vlaamse overheid) heeft een nota gedeeld met daarin de belangrijkste wijzigingen in het ADR 2023. Het document is te downloaden op assets.vlaanderen.be  Lees verder op: vlaanderen.be  

Vlaamse versie RID 2023 nu beschikbaar

Sinds 1 januari 2023 is het RID 2023 van toepassing. Het RID (reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) wordt eens in de twee jaar geactualiseerd. De Vlaamse versie van het RID is nu te downloaden op onze website. Het originele (Engelstalige) bestand is terug te vinden op de website van het…

Webinar renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Op 12 januari jl. hebben Rijkswaterstaat en Zuid-Holland Bereikbaar een webinar georganiseerd met betrekking tot de renovatie van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Dit webinar was speciaal bedoeld voor vervoerders van gevaarlijke stoffen. In de presentatie werd toegelicht wat nu de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn. Het is mogelijk om de presentatie zelf…

Negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst ECHA

ECHA heeft negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. Het gaat om stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld vlamvertragers, verven en coatings, inkten en toners, coatingproducten, weekmakers en bij de fabricage van pulp en papier. Het gaat om de volgende stoffen: 1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroom-benzeen] (EC-nr. 253-692-3) 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′- isopropylideendifenol (EC-nr. 201-236-9) 4,4′-sulfonyl-difenol (EC-nr. 201-250-5)…

Voorstel PFAS REACH-restrictie formeel ingediend door 5 Europese lidstaten

Op 13 januari jl. hebben Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen samen een voorstel ingediend voor een vergaande restrictie op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit hebben zij gedaan bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen), welke zich inzet voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Doel van de restrictie is om zowel PFAS-gebruik als…

22,5 miljoen euro beschikbaar voor modal shift

Sinds 1 januari van dit jaar is er een subsidieregeling voor verladers en expediteurs die ervoor kiezen om hun wegtransport naar de binnenvaart of het spoor te verplaatsen. In totaal is 22,5 miljoen euro beschikbaar voor deze zogenoemde ‘modal shift’. Van de 22,5 miljoen is 15 miljoen bedoeld voor het verplaatsen van het transport naar…

Gemengd afmeren binnenvaartschepen met gevaarlijke lading van start

Sinds afgelopen maandag is het voor binnenvaartschepen met gevaarlijke lading op circa vijftig ligplaatsen in de haven van Rotterdam toegestaan om gemengd af te meren. Dit betekent dat deze schepen dan direct naast elkaar mogen afmeren én naast schepen zonder gevaarlijke lading. Gemengd afmeren van de zogenoemde 1- en 2-kegelschepen is belangrijk voor het zo…

Brief ILT berekenen verblijftijd sterk gekoelde gassen

Tijdens inspecties treft de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak situaties aan waarbij niet of onjuist wordt omgegaan met de werkelijke verblijftijd van sterk gekoelde gassen in tankcontainers/transporttanks. De Inspectie heeft een brief opgesteld waarin zij toelicht hoe zij bij binnenlandsvervoer hiermee omgaat. Aanleiding voor de brief zijn een aantal incidenten met transporttanks/tankcontainers die gevuld waren…

Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Op 19 december jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de CLP (classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels) verordening gepubliceerd. Tegelijkertijd met deze herziening worden nieuwe gevarenklassen voor onder meer hormoonverstorende stoffen geïntroduceerd. De herziening is onderdeel van de zogenaamde Green Deal en moet voor een vereenvoudiging van…

Harmonisatiedocument inspectierapport PGS gepubliceerd

Het CCV heeft voor de uitvoering van twee inspectieschema’s betreffende de brandbeveiliging bij opslag van gevaarlijke stoffen het ‘Harmonisatiedocument inspectierapport PGS’ gepubliceerd. Het gaat hier om de inspectie van het ontwerp van de brandbeveiliging en de inspectie van de gerealiseerde brandbeveiliging. Het harmonisatierapport dient duidelijkheid over de brandbeveiliging te geven aan de eigenaar of de…
youtube